• Site 28
 • Site 30
 • Site 10
 • Site 32
 • Site 25
 • Site 31
 • Site 19
 • Site 21
 • Site 14
 • Site 17
 • Site 36
 • Site 18
 • Site 15
 • Site 49
 • Site 12
 • Site 48
 • Site 29
 • Site 43
 • Site 20
 • Site 26
 • Site 38
 • Site 33
 • Site 13
 • Site 34
 • Site 23
 • Site 7
 • Site 1
 • Site 40
 • Site 37
 • Site 24
 • Site 46
 • Site 39
 • Site 42
 • Site 35
 • Site 11
 • Site 31
 • Site 47
 • Site 16
 • Site 22

Sacramenten

God wil bij ons zijn en laten merken dat Hij er is en ons h7sacramentselpt.
Jezus is God-met-ons.
Als Jezus sprak of handelde veranderde er iets: mensen werden genezen, werden vergeven, kregen de weg gewezen.
Door de sacramenten is Jezus nog steeds op die manier bij ons.

Een sacrament is een heilig moment, een aanraking van God, de ruimte voor een ontmoeting met Hem.
Jezus gebruikt een woord, een gebaar, water, olie, brood en wijn, een mens om ons aan te raken.

De Kerk kent zeven sacramenten:

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met- ons, God-voor-ons, God-in-ons.

De begravenis hoort niet bij de sacrament maar mocht u hierover vragen hebben dan kunt u HIER meer informatie vinden.

Paus Franciscus over de kracht van de sacramenten