• Site 12
 • Site 25
 • Site 37
 • Site 13
 • Site 43
 • Site 22
 • Site 31
 • Site 23
 • Site 42
 • Site 15
 • Site 32
 • Site 36
 • Site 48
 • Site 30
 • Site 16
 • Site 34
 • Site 29
 • Site 33
 • Site 10
 • Site 46
 • Site 7
 • Site 24
 • Site 47
 • Site 49
 • Site 14
 • Site 18
 • Site 35
 • Site 28
 • Site 40
 • Site 20
 • Site 19
 • Site 1
 • Site 31
 • Site 38
 • Site 39
 • Site 11
 • Site 21
 • Site 26
 • Site 17

Kerkelijk huwelijk

'Ja' door drie personen.
Het huwelijk is het sacrament waarin man en vrouw (als ze allebei gedoopt zijn) met elkaar een verbond van trouw sluiten. Christus legt hier Zijn kracht in door in het jawoord zijn 'jawoord' op de liefde en het huwelijk uit te spreken.'Wat God verbonden heeft mag de mens niet scheiden.'
Of positief gezegd: Wat God heeft verbonden mag uitgroeien tot een bijzonder mooie liefde.Het sacrament van het huwelijk wordt door de man en vrouw aan elkaar 'gegeven', maar er moet iemand van de kerk bij zijn (een priester of diaken), anders is het niet geldig.

Het Huwelijkssacrament wordt in de regel gesloten tussen twee katholieken. Het is ook mogelijk dat een katholiek trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament. Het huwelijk van een katholiek met iemand die niet gedoopt is wordt door de Katholieke Kerk ook erkend als een geldig huwelijk.

Aan trouwen in de kerk gaan zeker vier gesprekken vooraf. Bij het huwelijk assisteert een priester of een diaken. Met hem vind ook het overleg plaats over de vorm van de viering (Gebedsviering, of bij parochiebetrokkenen ook de Heilige Mis, teksten en liederen). Een trouwkoor kan de zang verzorgen. Maar een eigen koor of muziekgroep is ook een mogelijkheid.

Bij de plechtigheid in de kerk worden geen cd's gedraaid, want we houden van puur! Daarom worden er uitsluitend kerkelijke liederen ten gehore gebracht. Omdat er het nodige voor te bereiden is, moet tijdig contact opgenomen worden (vijf maanden van te voren).
Voor verdere vragen kunt u conact opnemen met pastoor Smith.

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.

Paus Franciscus over het sacrament van het huwelijk