• Site 24
 • Site 48
 • Site 39
 • Site 32
 • Site 38
 • Site 43
 • Site 46
 • Site 17
 • Site 10
 • Site 36
 • Site 7
 • Site 22
 • Site 21
 • Site 29
 • Site 30
 • Site 16
 • Site 23
 • Site 35
 • Site 34
 • Site 18
 • Site 12
 • Site 28
 • Site 25
 • Site 47
 • Site 19
 • Site 11
 • Site 42
 • Site 37
 • Site 40
 • Site 14
 • Site 31
 • Site 13
 • Site 33
 • Site 26
 • Site 31
 • Site 1
 • Site 15
 • Site 20
 • Site 49

DE Biecht

Boete en verzoening
Het sacrament van boete en verzoening, de biecht is er om na ernstige of terugkerende zonde vergeving te ontvangen en verzoening met Christus en de Kerk.

We horen eerst onszelf onze zonde belijden en daarna horen we uit de mond van de priester het woord van Jezus: 'Ik ontsla u van uw zonden'. En wat Jezus zegt, dat doet Hij ook.

Zonde is -zou je kunnen zeggen- alles wat 'zonde is'. Alles wat jammer is: waarmee je afbreuk doet aan God, jezelf en een ander.

Dit kostbare sacrament werkt genezend en verzoenend. De priester helpt op weg in de uitvoering ervan.

Vroeger werd biechten als iets verplichts gezien, maar de biecht wordt (her)ontdekt als ontmoeting met Jezus die ons vrede geeft.

 

Gelegenheid om te biechten en het sacrament van boete en Verzoening te ontvangen:

 • Na de Heilige Missen in de Lodewijkkerk kunt u de pastoor aanspreken
 • Tijdens de aanbidding staat er een bord met tijden waarop er een priester aanwezig is
 • Of neemt u gerust contact op met pastoor Smith

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.

Praktijk

Hoe gaat biechten dan?

 • Door op een priester af te stappen en die helpt wel verder.
 • Dit hoeft niet per se de parochiepriester te zijn. Men kan b.w.v.s. op elke priester af stappen.
 • Biechten hoeft niet per se in een biechthokje en kan ook door een gesprek voorafgegaan worden. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, door de Absolutiewoorden van de priester heen.

Het verloop van een Biecht

 • Kruisteken en begroeting door de priester
 • Eenvoudige belijdenis van de zonden aan de Heer
 • Woordje van de de Priester
 • Absolutie, woord van vergeving door de Heer bij monde van de priester: God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede. En Ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 • Nadien bidden van een gebed als penitentie

Catecheses van Paus Franciscus 
(19-02-2014) Telkens wanneer we te biechten gaan, omhelst God ons

Paus Franciscus over het sacrament van boete en verzoening
{youtube}dJ_cW8kZcjo{/youtube}