• Site 16
 • Site 31
 • Site 42
 • Site 32
 • Site 13
 • Site 21
 • Site 31
 • Site 43
 • Site 26
 • Site 23
 • Site 38
 • Site 20
 • Site 34
 • Site 11
 • Site 24
 • Site 12
 • Site 19
 • Site 46
 • Site 1
 • Site 49
 • Site 22
 • Site 30
 • Site 40
 • Site 47
 • Site 28
 • Site 36
 • Site 48
 • Site 39
 • Site 37
 • Site 33
 • Site 35
 • Site 10
 • Site 17
 • Site 29
 • Site 18
 • Site 15
 • Site 14
 • Site 25
 • Site 7

10 juni – 25-jarig priesterjubileum Pastoor Smith

JHS4U bent van harte uitgenodigd dit te komen meevieren

zaterdag 10 juni, 15.00 uur – ong. 19.30 uur in en bij de Sint Josephkerk, Herensingel 3, Leiden.

 • 15.00 uur H. Mis met mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
 • 16.00 uur Inleiding van de bisschop over parochievernieuwing
 • Er is een apart programma voor de kinderen
 • 16.45 uur Korte Aanbidding
 • 17.30 uur Buffet

Info of wanneer u zich wilt aanmelden: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concelebranten zijn welkom, graag eigen albe en witte stola meenemen.

Mocht u iets willen geven dan is een donatie voor het evangelisatiewerk van het Katholiek Alpha Centrum meer dan welkom KLIK HIER

in de speciale bus op de dag zelf of NL26 ABNA 0520 4305 06 t.n.v. Stichting Katholiek Alpha Centrum (ANBI)  o.v.v. jubileum Ik hoop velen van u op die dag te begroeten,

Pastoor Smith