• Site 31
 • Site 13
 • Site 36
 • Site 1
 • Site 48
 • Site 15
 • Site 38
 • Site 42
 • Site 20
 • Site 25
 • Site 14
 • Site 32
 • Site 46
 • Site 33
 • Site 7
 • Site 29
 • Site 11
 • Site 22
 • Site 12
 • Site 34
 • Site 28
 • Site 49
 • Site 31
 • Site 26
 • Site 18
 • Site 35
 • Site 37
 • Site 23
 • Site 21
 • Site 24
 • Site 10
 • Site 47
 • Site 17
 • Site 19
 • Site 43
 • Site 39
 • Site 16
 • Site 30
 • Site 40

Bij overlijden Kaarsen

 • Ons leven kan onverwacht of bij zieke of hoge ouderdom verwacht overgaan in het nieuwe leven bij God. Overlijden ‘hoort’ zo bij dit broze bestaan. Het geloof is dan een belangrijke bron van troost: “Ik ben een God van levenden”, zegt de Heer.
 • Indien voor de overledene een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartondernemer z.s.m. contact opnemen met de parochie. U hoeft dus niet zelf naar de parochie te bellen.
 • Er wordt dan tijd en plaats afgesproken voor de plechtigheid en de priester zal contact opnemen met de familie voor een ontmoeting.

De plaast:

 • de Lodewijkkerk
 • de kapel op de Zijlpoort of een andere kerk / kapel
 • de aula van een begraafplaats
 • De viering kan zijn een Eucharistieviering of een gebedsviering. In de aula van de begraafplaats worden nooit Eucharistievieringen gehouden.
 • Voor kerkbetrokken gelovigen is er de mogelijkheid van een Avondwakeviering.
 • Al naar gelang de mogelijkheden van de priester/diaken kan hij op verzoek meegaan voor de beaarding.

Enkele praktische aanwijzingen

 • Als er al een tijd is afgesproken zonder eerst het verzoek aan de parochie voor te leggen kán het voorkomen dat het niet mogelijk is in de kerk op dat tijdstip of dat er geen priester beschikbaar is. Dan kan de viering op dat (te snel) vastgestelde tijdstip niet doorgaan.
 • Soms heeft de overledene een bepaalde wens kenbaar gemaakt aangaande de uitvaart (liederen, celebrant naar wens, bepaalde riten). Natuurlijk zullen we daar in de mate van het mogelijke rekening mee houden. Maar aan sommige wensen is praktisch of inhoudelijk niet (meer) te voldoen.
 • Ook al is het voor veel mensen en familie geen vanzelfsprekende zaak: het is wenselijk om ruim van te voren al een en ander met elkaar door te spreken. En als er wensen zijn voor de kerkelijke uitvaart, dit ook al op voorhand met de pastoor of diaken worden besproken. Het geeft vaak rust dat het ‘al geregeld’ is en bij overlijden is het voor familie ook al duidelijk wat de wensen waren.