• Site 42
 • Site 46
 • Site 33
 • Site 36
 • Site 24
 • Site 32
 • Site 30
 • Site 38
 • Site 18
 • Site 29
 • Site 15
 • Site 12
 • Site 26
 • Site 22
 • Site 1
 • Site 10
 • Site 40
 • Site 16
 • Site 17
 • Site 20
 • Site 21
 • Site 48
 • Site 31
 • Site 31
 • Site 28
 • Site 49
 • Site 13
 • Site 19
 • Site 11
 • Site 23
 • Site 7
 • Site 43
 • Site 34
 • Site 35
 • Site 39
 • Site 47
 • Site 25
 • Site 37
 • Site 14

Hieronder een artikel schreven door Annelies Cremers van de pastoraatsgroep van de H.Joseph

Heer, ontferm U over mij.

Heer, ontferm U over mij. We zeggen het vaak en meestal automatisch.

Dat doen we bij het Jezusgebed: Heer Jezus Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

Bij het bidden van de litanieën beginnen en eindigen we met: Heer, ontferm U …..

In de H. Mis komt het verschillende keren voor zoals:

 • Bij de schuldbelijdenis en het Kyrie waarbij we ons tot Christus richten en vragen om vergeving want wij hebben Zijn voorspraak nodig.
 • Het Kyrie en het Gloria horen bij elkaar: eerst smeken we om vergeving en dan loven en danken we God. 
 • Later bidden we: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons .

In de Getijdengebeden die de H. Mis omkransen komt het voor in de lofzang van Zacharias en van Maria, waarin de barmhartigheid van God wordt bezongen.

Wat betekent ontfermen, wat vragen we aan God en wat vraagt Hij aan ons?

Ontfermen is een smeken om barmhartigheid en is verbonden met het goddelijke, met trouw en genade. God is liefde en die liefde wil Hij ons steeds geven. Als we vragen om ontferming dan vragen aan God om barmhartig te zijn en ons te vergeven. De vergeving die we van God krijgen, moeten we ook doorgeven aan elkaar. Dat realiseren we ons niet altijd.

Paus Franciscus schrijft hierover: “Vergeven is een kracht die tot nieuw leven opwekt en de moed geeft om met hoop naar de toekomst te kijken.” 

De bekende liturgist J. Hermans ziet het Kyrie als begroeting van Jezus door de gelovigen. Het ‘Heer , ontferm U over ons’ is volgens hem veel meer dan een smeekbede. Het geeft de eer aan God aan en is gericht tot Jezus, de Verlosser. De gelovige mens weet dat Jezus een en al erbarmen is. De mens brengt eer aan Hem en prijst Hem om zijn glorie.
Het Gloria is de grote lofzang en ook hier geeft Hermans aan dat de mens vooral Christus’grootheid en het werk van Zijn schepping bezingt.
Bij het Lam Gods wordt de H. Hostie gebroken en deze aanroeping is gericht tot Christus, omdat Hij zich op het kruis heeft gegeven en zich ook nu weer aan ons geeft tot vergeving van de zonden. Hij is voor ons gestorven en verrezen waardoor de weg naar de Vader voor ons weer mogelijk is en wij ons met Hem kunnen verenigen. God is trouw en solidair, heeft erbarmen en vergeeft de mens. Hierdoor laat God zien wie Hij is.

Tot slot: God laat zien dat ommekeer altijd mogelijk is, want Hij is barmhartig en ontfermt zich over de mens. Maar het is niet vrijblijvend, dat wat we krijgen van Hem moeten we ook proberen door te geven aan anderen.

Werk aan de winkel dus.

Annelies Cremers