• Site 48
 • Site 11
 • Site 28
 • Site 43
 • Site 12
 • Site 22
 • Site 49
 • Site 19
 • Site 31
 • Site 26
 • Site 33
 • Site 37
 • Site 30
 • Site 15
 • Site 36
 • Site 31
 • Site 18
 • Site 29
 • Site 16
 • Site 1
 • Site 17
 • Site 14
 • Site 46
 • Site 40
 • Site 23
 • Site 13
 • Site 47
 • Site 20
 • Site 32
 • Site 21
 • Site 42
 • Site 34
 • Site 7
 • Site 38
 • Site 25
 • Site 24
 • Site 10
 • Site 35
 • Site 39

Kruiswoorden en werken van Barmhartigheid

GoedeVrijdag 1Dit jaar zullen we telkens weer horen over de werken van Barmhartigheid. Het zijn er veertien: zeven materiële werken en zeven geestelijke werken.

Maar aangezien het Christendom geen moralistische leer is - het gaat niet allereerst om iets doen, maar om ons leven met Christus -, zouden we ook deze werken van barmhartigheid altijd doorzichtig moeten houden op Christus.

Een van de mogelijkheden is kijken en luisteren naar de Gekruisigde Heer. Aan het kruis sprak Hij nog zeven woorden. Bij elk van deze woorden past een werk van barmhartigheid, bijvoorbeeld:

Vader, vergeef hun
Heden zijt ge met Mij in het paradijs.
Ik heb dorst.
Zie daar uw zoon; zie daar uw Moeder
Mijn God, waarom hebt Ge Mij verlaten?
In uw handen beveel Ik mijn geest.
Het is volbracht. 

        

Vergeven
Onwetenden onderrichten
De dorstigen laven
Troosten
De zieken bezoeken
Onrecht verdragen
Bidden voor levenden en overledenen

In de preken van deze Veertigdagenzondagen zullen we enkele van deze kruiswoorden en werken van barmhartigheid wat verder belichten.

Deze preken zijn uit 2016 deze kunt u HIER terug vinden.

Pastoor Smith