• Site 33
 • Site 20
 • Site 1
 • Site 48
 • Site 46
 • Site 11
 • Site 10
 • Site 22
 • Site 25
 • Site 34
 • Site 12
 • Site 38
 • Site 40
 • Site 43
 • Site 24
 • Site 30
 • Site 37
 • Site 47
 • Site 13
 • Site 28
 • Site 26
 • Site 42
 • Site 35
 • Site 7
 • Site 17
 • Site 39
 • Site 23
 • Site 16
 • Site 21
 • Site 19
 • Site 32
 • Site 29
 • Site 14
 • Site 49
 • Site 15
 • Site 31
 • Site 31
 • Site 36
 • Site 18

Het allerheiligst Sacrament

Ooit las ik een boek: “De Eucharistie is Jezus.” 
Dat opende mijn ogen. Dit was de meest korte samenvatting van wat christenen altijd geweten hebben. In de Kerk en in de Oosterse kerken is deze blijvende Tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie bewaard. Helaas hebben anderen deze niet meer, Anglicanen, Reformatoren en evangelischen.

De eeuwen door klinkt telkens weer de kreet door een heilige of paus (of heilige Paus) verwoord: “Laten we toch beseffen wat de rijkdom is van Jezus: Hij is werkelijk, waarachtig, wezenlijk tegenwoordig in het Allerheiligste.”

Over de wereld zien we dat de Eucharistische aanbidding groeit. Dat is een signaal van de Heilige Geest, waar ook wij op bescheiden wijze in de parochie aan proberen te gehoorzamen. Alleen wanneer we als Katholieken leven vanuit de Eucharistische Jezus, zullen andere christenen kunnen merken wat zij nog missen, wat de Heer hun nog wil schenken: niet alleen Zijn Woord, de Bijbel, Zijn Geest en van tijd tot tijd Zijn gevoelde aanwezigheid, maar iets dat meer is dan dit alles: Zich Zelf, blijvend tegenwoordig als Eucharistie. Want: “De Eucharistie is Jezus."

Pastoor Smith