• Site 31
 • Site 37
 • Site 21
 • Site 35
 • Site 49
 • Site 28
 • Site 39
 • Site 33
 • Site 24
 • Site 19
 • Site 10
 • Site 12
 • Site 46
 • Site 23
 • Site 38
 • Site 15
 • Site 14
 • Site 26
 • Site 18
 • Site 40
 • Site 25
 • Site 17
 • Site 22
 • Site 13
 • Site 1
 • Site 7
 • Site 30
 • Site 47
 • Site 34
 • Site 48
 • Site 11
 • Site 43
 • Site 29
 • Site 20
 • Site 32
 • Site 42
 • Site 16
 • Site 36
 • Site 31
 English  taal engels          WELKOM          Contactgegevens Contact 01          Parochiefolder  & Agenda

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


NIEUWs RONDOM HET CORONA-VIRUS

GEEN TRIDENTIJNSE MIS DE KOMENDE DINSDAGAVONDEN

Aangezien het bij de Tridentijnse Mis gebruikelijk is de H. Communie op de tong te ontvangen en dit nu voorlopig niet kan, zal de H. Mis op dinsdag volgens de novus ordo zijn zolang de maatregelen van kracht zijn. Zo is het toch mogelijk om de H. Communie te ontvangen.

Om besmetting voor te zijn n.a.v. rondschrijven van de bisschoppen

 • Wijwaterbakjes niet meer gebruiken. Deze zijn dan ook leeg.
 • Geen handen meer geven bij de vredeswens: een knikje volstaat. Ook geven we geen handen meer na de H. Mis.
 • H. Communie voorlopig alleen op de hand ontvangen en niet op de tong (o.a. omwille van de anderen en degene die H. Communie uitreikt). Dit kan door de H. Communie op de hand te ontvangen en dan die hand naar de mond te brengen. Zo hoeft men de H. Hostie zelf toch niet vast te pakken. Of anders een geestelijke Communie.

Wanneer iemand ziekteverschijnselen heeft, dan beter niet naar de kerk komen, ook om te voorkomen dat anderen ziek worden. De zondagsplicht vervalt dan.

To prevent infection Prescripts of the Dutch Bishops

 • Do not use holy water to make a cross entering / leaving the church
 • As sign of peace do not shake hands: a nod is sufficient. We also don't give hands after the Holy Mass.
 • H. Communion only to be received on the hand and not on the tongue. This can be done by receiving Holy Communion on the hand and then bringing that hand to the mouth. That way you don't have to ‘take’ the H. Host yourself. Or else a spiritual Communion.

When someone has symptoms of illness, it is better not to come to church, also to prevent others from getting sick. The Sundaymass obligation then no longer applies.

In de preek van deze zondag heeft pastoor Smith de maatregelen toegelicht:

 


ZATERDAG 14 maart 2020: Echtparenavond

echtparenavond


Jaarheilige

HeiligenZoals de afgelopen jaren kunt u ook nu weer een kaartje trekken met een heilige erop. Omdat er in de 24-uursaanbidding voor is gebeden, is dit geen ‘toevalsgreep’. 
De heilige die u op het kaartje ziet, heeft u uitgekozen! Het is dus ook niet de bedoeling te gaan ‘ruilen’.

Hoe gaan we met deze heilige op weg?

 • Vraag in gebed zijn/haar/hun dagelijkse hulp
 • Zoek wat meer informatie over hem/haar/hen op. Via internet bijv.
 • Zijn er teksten van deze heilige te lezen?
 • Bestaat er een goed leesbare biografie of film? (De Lodewijkbibliotheek kan mogelijk wat bieden!)
 • Wat is diens gedachtenisdatum om speciaal te vieren?
 • Vraag de heilige elke dag te mogen groeien in heiligheid!

Dat zijn de eerste stappen. Later in het jaar kan gekeken worden of er speciale deugden zijn van deze heilige die ik zelf ook heel goed zou kunnen gebruiken. Is er een plek om de heilige bijzonder te vereren? En als ik nu dezelfde heilige heb als vorig jaar? Dat zal niet zonder bedoeling zijn! Wellicht heb ik vorig jaar niet zo veel aandacht aan hem/haar besteed? Of wil deze heilige mij nóg verder binnen voeren in de liefde van de Heer? Of is hij/zij een beetje aan mij gehecht geraakt? 


Catechese 

P Franciscus 5“De Schrift is ‘het beste vaccin tegen geslotenheid en zelfbehoud’, omdat het ‘Gods Woord is, en niet het onze’. Het brengt ‘Gods adem in de wereld’ en brengt de warmte van de Heer in het hart.”
paus Franciscus

DOWNLOAD HIER DE FOLDER of neem hem mee in een van de kerken (folder ligt vanaf Kerstmis in de kerken)

Catechese VOORJAAR 2020

 1. CaFE
 2. Twee actuele thema’s en gesprek
 3. Katholieke inleiding op de Schrift
 4. Het religieuze leven de eeuwen door
 5. Augustinus en Adrienne
 6. Bezinningsochtend 40dagentijd
 7. Houd het eenvoudig
 8. Drie inspirerende psalmen
 9. De Verloren zoon en de barmhartigheid
 10. Verschillende vormen van bidden
 11. Film en Spiritualiteit

Preek van deze week

Zondag 8 maart - 2e Zondag vd 40-dagentijd
Genesis 12,1-4a / Psalm 33(32),4-5.18-19.20.22 / 2.Timoteüs 1,8b-10 / Matteüs 17,1-9

 

Eerdere preken vind u op on YOUTUBE-KANAAL 


Podcastluister de PREKEN via PODCAST

Wist u dat u de preken uit de H. Lodewijkkerk eenvoudig kunt terugluisteren op uw computer, smartphone of tablet? De preken worden namelijk wekelijks kosteloos aangeboden als podcast.

Een podcast is een zogenaamde ‘feed’ waarop u zich kunt abonneren. U kunt dan direct de laatste preken beluisteren en indien er een nieuwe preek beschikbaar komt, kunt u hiervan een melding krijgen. Ook is het mogelijk om preken eenvoudig te downloaden op uw smartphone zodat u ze op een later tijdstip terug kunt luisteren, bijvoorbeeld in de trein of in de auto op weg naar uw werk. De preken beluisteren op de computer is ook mogelijk.

Zoals gezegd heeft u voor het beluisteren van een podcast een (gratis) programma nodig. Op apparaten met iOS (iPhone/iPad) download u de app ‘Podcasts’ van Apple. Voor apparaten met Android kunt u de app TuneIn downloaden, op de computer (Windows/macOS) gebruikt u bijvoorbeeld iTunes. U hoeft geen account aan te maken of uw persoonlijke gegevens op te geven.

In de app zoekt u eenvoudig het kanaal ‘Preken uit de H. Lodewijk Parochie’ en drukt u op ‘abonneer’. U kunt nu direct de laatste preken beluisteren. Keer wekelijks terug naar de app om de laatste preek te downloaden.

Heeft u vragen? Stuur ons een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zodat wij u kunnen helpen.


parochieadministratie

Het formulier voor het aanpassen van uw gegevens in de parochieadministratie kunt u HIER vinden. Deze liggen ook achterin de kerk. Door het bijhouden van een parochieadminstratie kunnen we gericht activiteiten organiseren voor iedereen binnen de parochie, zoals catechese, bedevaarten en vormingsbijeenkomsten. We kunnen u hier dan ook - indien gewenst - eenvoudig over informeren. Bij het formulier vindt u een brief waarin een en ander wordt toegelicht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Heel veel dank voor uw medewerking.