• Site 11
 • Site 35
 • Site 34
 • Site 33
 • Site 24
 • Site 23
 • Site 43
 • Site 31
 • Site 38
 • Site 31
 • Site 19
 • Site 16
 • Site 15
 • Site 13
 • Site 17
 • Site 28
 • Site 32
 • Site 10
 • Site 18
 • Site 29
 • Site 20
 • Site 26
 • Site 48
 • Site 14
 • Site 1
 • Site 46
 • Site 30
 • Site 21
 • Site 22
 • Site 37
 • Site 12
 • Site 7
 • Site 49
 • Site 40
 • Site 25
 • Site 42
 • Site 39
 • Site 47
 • Site 36

Franciscus 1 WEEK VAN BARMHARTIGHEID

Verslag

De week van barmhartigheid is ondertussen van start gegaan.

Via foto's en weetjes proberen we u hier op de hoogte te houden.

Allereerst stond de week ook in het Leidsch Dagblad dit kunt u HIER vinden.

Foto's van de week kunt u HIER vinden.

Aankondiging

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven
Ik was vreeemdeling en gij hebt Mij opgenomen
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht
(MT. 25:35-36)

Je hebt het druk, met je studie, je werk, je gezin. Je zou best eens wat aan vrijwiligerswerk willen doen, maar het komt er steeds niet van. Je wilt je eigenlijk ook niet vastleggen.

Herkenbaar? In de Week van Barmhartigheid heb je de gelegenheid om je eenmalig vrijiwillig in te zetten voor een goed doel.

Wat is de Week van Barmhartigheid?
De zeven werken van Barmhartigheid zijn het uitgangspunt voor deze week waarin vrijwilligerswerk centraal staat:

 1. de hongerigen te eten geven
 2. de dorstigen te drinken geven
 3. de vreemdelingen onderdak geven
 4. de naakten kleden
 5. de zieken verzorgen en bezoeken
 6. de gevangenen bezoeken
 7. de doden begraven

Bij elk van deze zeven werken bieden verschillende organisaties vrijwilligersklussen aan. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een dagdeel duren, of een avond of twee uurtjes. Je kunt erop inschrijven met je gezin, je vrienden, je collega’s, je buren, of alleen.

Waarom?
Al vanaf het eerste begin deelden de Christenen met de ene hand brood uit en met de andere het Woord van God. Door je belangeloos in te zetten voor een ander, open je je hart voor Christus. Je doet het in feite dus ook voor jezelf. De veertigdagentijd is een mooie periode om op deze manier uiting te geven aan je geloof in de verrezen Heer.

Wanneer?
De Week van Barmhartigheid begint op zaterdag 14 maart en eindigt op zondag 22 maart. We hopen dat we mogen rekenen op veel deelnermers aan deze inspirerende week!

De lijst met klussen en activiteiten kunt u HIER vinden.
Mocht u mee willen doen heeft u ideeen of vragen mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of spreek een van ons aan.

Jongeren
Op initiatief zal er ook een activiteit worden georganiseerd door jongeren, meer weten klik dan HIER.

Lezing 18 Maart - Wat is de zin van vrijwilligerswerk? Door Martijn Steysel 
Nederland telt meer dan 5,5 miljoen vrijwilligers. Vrijwilligerswerk zit in onze Nederlandse cultuur verweven en is voor ons bijna een vanzelfsprekendheid. De week van de barmhartigheid in Leiden is een uitgelezen kans om je (extra) vrijwillig in te zetten. Er zijn een aantal organisaties en activiteiten waar de parochianen aan kunnen deelnemen, waaronder deelname aan activiteiten in Zorgcentrum Roomburgh.

De lezing over barmhartigheid en vrijwilligerswerk zal worden gegeven door Martijn Steysel die werkzaam is als adjunct-directeur bij zorgcentrum Roomburgh. Een uitgelezen kans om te ontdekken waar Christelijke barmhartigheid uit voortkomt en toch ook niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn als we denken. Doen we vrijwilligerswerk voor de ander of juist voor onszelf? En wat leert de Kerk ons hierover?

Martijn Steysel zal aan de hand van een persoonlijke getuigenis vertellen wat vrijwilligerswerk hem geleerd heeft en hoe belangrijk het is dat wij als Christenen –juist in de vastentijd- ons actief inzetten voor de ander.

Datum: 18 Maart:
Door: Martijn Steysel
Plaats: Petruszaal (naast de kerk)
Tijd: 20.00 uur (koffie vanaf 19.40)

Noveen 
Speciaal ter voorbereiding is er een noveengebed om juist ook over deze week de zegen te vragen van God en dat we door onze werken Hem ook zichtbaar mogen maken. Het gebed vind u HIER

Diaken Clavel, Lucia, Pernelle, Karin, Olga, Thea, Eliza

 

Franciscus 1 WEEK VAN BARMHARTIGHEID

Tweeting With God heeft het initiatief genomen voor een activiteit door jongeren zodat ook zij hun geloof handen en voeten kunnen geven.

Er zal een BRUIN CAFE worden georganiseerd in Zorgcentrum Roomburgh.
Het BRUIN CAFE vind plaats op zondag 15 maart van 13.30 - 16.00 uur

Wat gaat er gebeuren: 
Je brengt de ouderen die slecht kunnen lopen naar de recreatiezaal, waar een gezellig bruin café is ingericht. Je helpt met het rondbrengen van hapjes en drankjes, maakt een praatje met de ouderen en zorgt dat de ouderen een gezellige middag hebben! 
 
Je kunt je aanmelden bij Ilse Spruit via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ook eventuele vragen die je mocht hebben kan je hier kwijt.
 
We hopen veel van jullie mee zullen doen om zo ons geloof ook in praktijk te brengen.
 
Ilse Spruit
 

AANSTELLING TOT ACOLIET

'Onze' priesterstudent Daan Huntjens heeft afgelopen zondag 4 januari samen met Eli Stok de aanstelling ontvangen tot acoliet. Dit is één van de voormalige 'kleine wijdingen' op weg naar het priesterschap. Laten wij alle priesterstudenten maar ihb. Daan blijven ondersteunen met ons gebed.

Een verslag kunt u HIER vinden.  

Daan Acoliet 1 Daan Acoliet 2

Daan Acoliet 3Maria Lichtmis

Maria lichtmis1Dit is nog een na-feest van de kersttijd. 40 Dagen na de geboorte van de Heer hebben Maria en Jozef Hem vanuit Bethlehem naar de Tempel in Jeruzalem gebracht. Daar voorzegde Simeon dat het Kind tot een teken zal worden en dat een zwaard Maria’s ziel zal doorboren.

Na deze opdracht in de Tempel keerden zij weer terug naar Bethlehem. De wijzen uit het Oosten moesten nog komen! En na hun komst vlucht de heilige Familie naar Egypte.

Ook al zijn we nu in de Tijd door het Jaar (hoewel Aswoensdag zich al aandient op 18 februari), toch vieren we graag nog even ‘klein Kerstmis’. De Menswording van God de Zoon betekent immers dat Hij ons nooit meer verlaten heeft.

De Mis maandag 2 februari is om 09.00 uur en er is een extra Avondmis in de Sint Josephkerk om 19.00 uur met kaarsenwijding, processie en samenzang.

In het licht van Maria Lichtmis, mede namens diaken Clavel, veel dank voor alle Kerstgroeten en Nieuwjaarswensen.

Pastoor Smith 

VASTEN: 10 PRAKTISCHE TIPS

Dat koekje bij de thee niet nemen is mooi. Vrijdag wat soberder eten is prachtig. Maar misschien moeten we ook wat creatiever worden in onze manier van vasten. Her wat tips, die u zelf zeker kunt aanvullen.

 1. Halveren van aantal kopjes koffie
 2. Een oud contact dat wat verwaterd is weer oppakken
 3. Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen
 4. Niet zappen
 5. 15 minunten minder op internet/facebook/twitter per dag
 6. Iemand een bezoekje brengen
 7. Rustig blijven in het verkeer
 8. Na de Heilige Mis even blijven nabidden
 9. 40 dagen reageren met een glimlach, wat er ook gebeurt
 10. Op vrijdag of zaterdag naar de aanbiddingskapel komen

Natuurlijk gaat het hierbij nooit om een prestatie of de handeling op zichzelf. Als we het niet voor Christus doen, zegt de heilige Serafim van Sarov, heef het geen waarde.

Pastoor Smith