• Site 47
 • Site 1
 • Site 32
 • Site 19
 • Site 13
 • Site 15
 • Site 22
 • Site 28
 • Site 21
 • Site 29
 • Site 40
 • Site 34
 • Site 17
 • Site 39
 • Site 43
 • Site 30
 • Site 31
 • Site 33
 • Site 26
 • Site 23
 • Site 49
 • Site 16
 • Site 14
 • Site 12
 • Site 46
 • Site 18
 • Site 24
 • Site 37
 • Site 42
 • Site 10
 • Site 38
 • Site 25
 • Site 31
 • Site 7
 • Site 20
 • Site 36
 • Site 48
 • Site 11
 • Site 35

Petrus & Paulus parochie

Zaterdag 6 oktober kwam de bisschop van Rotterdam mgr. v.d Hende naar Leiden voor de officiele start van de Petrus en Paulus parochie.PP 1a

Tijdens de Heilige Mis legde de 2 pastoors de eed van trouw af en werden zij geinstaleerd als pastoor van de nieuwe parochie.

Ook werd 'onze' diaken Clavel offcieel aangesteld alsmede de 2 pastoraal werkers.

 

Namens de Lodewijkkerk zit dhr. Stuurman in het nieuwe bestuur als secretaris. Aan het begin van de Heilige Mis las dhr. Stuurman een officieel gedeelte voor van het fusie document, daarnaast sprak hij de volgende woorden:

PP 1b"Het is een moeilijk proces geweest. Maar de bisschop nam de moeite om zelf naar een vergadering te komen van de begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende parochies. Daar heeft hij wijze woorden gesproken. Dat mag je ook van een bisschop verwachten. Maar hij heeft vooral heel goed geluisterd. Iedereen heeft zich gehoord en gezien mogen weten. En dat geeft vertrouwen.
Vervolgens hebben we gezien hoe druppelsgewijs de leden van het pastorale team bekend werden in de afgelopen maanden. We hebben vijf uitstekende mensen in het team. Dat geeft vertrouwen.
En tenslotte mogen we rekenen op de zegen van God. We hebben ruim twee jaar lang dagelijks gebeden na de H, Mis om Gods zegen en om wijsheid voor degenen die beslissingen moeten nemen. Daarom mogen we rekenen op Gods zegen. Want daar hangt alles vanaf. En dat geeft wel het meeste vertrouwen.
Daarom gaan we hoopvol op weg. Ik wens u een mooie en devote voortzetting van deze H. Mis."

Voor meer foto's klik HIER