• Site 37
 • Site 46
 • Site 32
 • Site 11
 • Site 12
 • Site 28
 • Site 24
 • Site 39
 • Site 23
 • Site 21
 • Site 26
 • Site 34
 • Site 25
 • Site 40
 • Site 35
 • Site 48
 • Site 15
 • Site 49
 • Site 7
 • Site 38
 • Site 22
 • Site 16
 • Site 20
 • Site 29
 • Site 18
 • Site 43
 • Site 17
 • Site 33
 • Site 36
 • Site 31
 • Site 10
 • Site 13
 • Site 1
 • Site 14
 • Site 31
 • Site 47
 • Site 30
 • Site 19
 • Site 42

Drie avonden over de heilige Eucharistie


"De bron van het leven van de Kerk is de Eucharistie."

Zo begint de encycliek van de zalige Paus Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharistia.

Op drie donderdag avonden proberen we die bron verder te ontdekken.

26 april • De Presentia realis - door Pastoor Smith

10 mei  • Vormen van eucharistische devotie - door Pastoor Smith

31 mei • Het Eucharistisch Congres - door Tim Schilling

Parochiezaal H. Lodewijk, Steenschuur 19, 19.45 - 21.30 uur (H. Mis is om 19.00 uur)

Wat betekent precies de Transsubstantiatie?
Hoe is Jezus aanwezig?
Op welke wijze beleven gelovigen de Eucharistie?
Hoe vereert de Kerk de eucharistische Heer?
Wat is een Eucharistisch Congres?

Dit zijn enkele vragen die aan de orde komen. De avonden zijn apart te volgen.
Entree gratis. Iedereen is welkom.