• Site 36
 • Site 26
 • Site 40
 • Site 30
 • Site 32
 • Site 48
 • Site 7
 • Site 46
 • Site 14
 • Site 31
 • Site 49
 • Site 43
 • Site 31
 • Site 28
 • Site 35
 • Site 19
 • Site 10
 • Site 24
 • Site 29
 • Site 11
 • Site 23
 • Site 47
 • Site 12
 • Site 15
 • Site 42
 • Site 37
 • Site 1
 • Site 17
 • Site 18
 • Site 20
 • Site 25
 • Site 39
 • Site 16
 • Site 21
 • Site 33
 • Site 34
 • Site 13
 • Site 22
 • Site 38

INSCHRIJVEN VOOR DE HEILIGE MIS NIET MEER NODIG, ECHTER ...

Beste mede-parochianen,

De bisschoppen hebben aangegeven dat veel van de eerdere maatregelen komen te vervallen.

Aanmelding voor de zondagsmissen is niet meer nodig.
Dank aan degenen die dit weer gecoördineerd hebben en uw flexibiliteit.

De Zaterdagavondmis is weer om 17.00 uur in de Petrus.
De Engelse Mis blijft om 16.00 uur (15.00 uur aanbidding en biecht).
De Avondmissen door de week gaan terug naar 19.00 uur. (vanaf 1 februari)

Dus alles zoals het was, behalve de Engelse Mis nu om 16.00 uur.

De 1.5 meter houden we aan, en bij klachten (vaak hoesten-niezen en/of hoofdpijn en/of keelpijn …) blijven we thuis.

De Josephkerk is groot en kan veel mensen ontvangen.

Bij de Lodewijkkerk blijft het passen en meten. Dus graag zoveel mogelijk verspreiden. De jongere benen kunnen naar het zijbalkon.
Wellicht kunt u ook een keer naar de Josephkerk, de Engelse Mis of de Zaterdagavondmis toe?

Doublures kunnen we om 10.00 uur helaas nu niet hebben. Dat wil zeggen dat wie óf al naar de Zaterdagavondmis óf naar de Engelse Mis gaat, niet ook nog eens naar de 10.00 uur Mis kan komen. Die plekken hebben we echt allemaal nodig.

Dank voor uw medewerking!

Pastoor Smith

Aangezien de H. Lodewijkkerk een klein gebouw blijft, voegen we hier nog wat speciale aandachtspunten toe, zodat we elkaar de ruimte blijven geven:

 1. De live-stream blijft beschikbaar voor hen die niet naar de Mis kunnen komen (bijv. wegens gezondheidsklachten).
 2. In het middenschip houden we de banken om en om beschikbaar.
 3. voor enkele groepen zijn er eigen geschikte plekken in de kerk:
  - koorleden: 1e balkon bij orgel (ook als ze niet zingen)
  - jongere en fitte bezoekers: het balkon rechts van het priesterkoor
  - de jonge gezinnen: de JP2 kapel en de zijkapel rechts van priesterkoor (De deur naar het babyhuis is open voor toilet en mocht het even niet gaan met de kleintjes. De TV staat aan om de Mis te blijven volgen)
 4. De volgorde voor het ter communie gaan blijft zoals hij was:
  - acolieten, misdienaars en koorleden 
  - JP2 kapel 
  - zijbalkon en -kapel 
  - koorbalkon
  - middenschip