• Site 18
 • Site 38
 • Site 21
 • Site 13
 • Site 25
 • Site 17
 • Site 32
 • Site 31
 • Site 49
 • Site 37
 • Site 39
 • Site 43
 • Site 26
 • Site 34
 • Site 19
 • Site 40
 • Site 22
 • Site 48
 • Site 30
 • Site 1
 • Site 7
 • Site 11
 • Site 33
 • Site 42
 • Site 15
 • Site 12
 • Site 35
 • Site 46
 • Site 10
 • Site 28
 • Site 47
 • Site 14
 • Site 31
 • Site 16
 • Site 29
 • Site 23
 • Site 24
 • Site 20
 • Site 36

Hieronder een artikel schreven door Annelies Cremers van de pastoraatsgroep van de H.Joseph

De vastentijd.

De 40 dagentijd wordt ook wel de Vasten genoemd. Dit is de tijd tussen Aswoensdag en Pasen. Alleen de 6 zondagen en het Hoogfeest van St. Joseph op 19 maart horen niet bij de Vasten. Het is een voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Dat getal 40 verwijst naar de tijd dat Jezus in de woestijn verbleef zonder eten en de duivel tot 3x weerstand bood. Wij worden ons in de Vastentijd bewust van de genade van God.

Dat zit zo:
Als men niet wordt afgeleid door eten, drinken, door comfort en genot dan is er meer plaats om aan God te denken. Het doel van de vasten is dan ook om dichter bij God te zijn, Hem beter te leren kennen. We stellen Hem centraal en niet onszelf. Daardoor denken we vaker na over de eeuwigheid. Hoe kunnen we ruimte maken voor God?

Naast soberder eten en drinken kan men zich ook meer dienstbaar opstellen door b.v. armen, zieken, eenzamen of ouderen te bezoeken. We kunnen ook niet zo vaak TV kijken of minder computeren, je mobiele telefoon minder aandacht geven. Vaker de fiets nemen i.p.v. de auto.

Als je goed vast probeer je meer naar God gericht te zijn, door vaker naar de H. Mis te gaan, meer te bidden, ook voorbeden voor anderen of elke dag lezen uit de H. Schrift. Door echt spijt te hebben van je zonden en je ervan te bekeren door het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht. Met als doel om zo een betere relatie te krijgen met Jezus . Maar ook naar je eigen hart gericht zijn door niet zo snel te mopperen, meer tevreden te zijn en niet zo gauw over anderen te oordelen. Belangrijk is het om proberen te vergeven.

Als derde punt in de Vastentijd meer zorg dragen voor de mensen in de wereld om ons heen, maar ook verder weg. Dat kan betekenen niet alleen ouderen en eenzamen aandacht geven, maar ook je eigen familie, andere dierbaren en buren. Bij het naar buiten toe gericht zijn hoort ook dat we durven over Jezus te vertellen aan mensen om ons heen.

Dit alles om als je verbonden bent met God het kwade beter te weerstaan, zoals destijds Jezus dat kon in de woestijn. Daardoor zul je opnieuw Gods liefde ontdekken en merken dat die liefde er altijd is en dat niet zal veranderen. Het enige dat we kunnen veranderen is ons gedrag en meer leven zoals Jezus dat zou willen. We kunnen elke dag voorbeden bidden door een lijstje te maken voor wie we willen bidden. Dat nemen we erbij zodat we niemand vergeten en dat 40 dagen lang.

Vasten kunnen we stellen, is grenzen stellen aan onze verlangens, ze de baas blijven, daardoor krijgt Jezus een grotere plaats in ons leven en gaan we Gods liefde weer opnieuw ontdekken.

Annelies Cremers