• Site 31
 • Site 18
 • Site 24
 • Site 14
 • Site 29
 • Site 17
 • Site 30
 • Site 19
 • Site 7
 • Site 12
 • Site 16
 • Site 32
 • Site 40
 • Site 10
 • Site 36
 • Site 21
 • Site 22
 • Site 37
 • Site 31
 • Site 43
 • Site 8
 • Site 39
 • Site 38
 • Site 48
 • Site 20
 • Site 28
 • Site 15
 • Site 46
 • Site 33
 • Site 5
 • Site 13
 • Site 35
 • Site 25
 • Site 42
 • Site 11
 • Site 34
 • Site 23
 • Site 26
 • Site 47
 • Site 1
 • Site 49

De wijding

Christus vertegenwoordigen.
De wijding 'vormt' een man om tot diaken, priester of bisschop.
Het is een wijding tot dienstbaarheid aan de Heer, de kerk en de medemensen.
De priester- en bisschopswijding is er om 'namens Chrustus' te kunnen handelen, bijvoorbeeld in de Mis, de Biecht of in het begeleiden van mensen.

Zo vertegenwoordigt de priester/bisschop Christus de Bruidegom tegenover de Kerk, de Bruid.
Zo wordt de band tussen Jezus en de Kerk gezien.

O.a. daarom leven gewijdde mannen celibatair (getrouwd met Jezus i.p.v. een vrouw).Een wijding kies je niet, maar je wordt ertoe geroepen. Ook is er een lange voorbereiding voor iemand die gewijd wil worden.

Mocht je vragen hebben of wil je een praten over jouw roeping neem dan contact op met Pastoor Smith.

Eucharistie

De Heer zelf De heilige Communie is anders dan de andere sacramenten.
In de zes andere schenkt Jezus een bepaalde genade (genade is de goedheid van God die je krijgt - zomaar, voor niets), maar in de heilige Communie schenkt Hij Zichzelf.

Daarom is de Eucharistieviering - zeker op zondag - altijd heel bijzonder. Wat we ook vinden van de liederen, de preek, het gebouw (te koud of te warm), ... in de Communie ontvangen we de verrezen Heer.
De priester is de 'celebrant' van de Mis, hij 'viert' de Eucharistie. toch is het niet 'zijn' Mis, want die wordt ons door de Kerk gegeven met bepaalde voorschriften en richtlijnen. Als de Eucharistie gevierd wordt ben je verbonden met de Wereldkerk, met de paus en de bisschoppen, met Maria en de heiligen en met iedereen die op de wereld de Mis viert.

Het woord Eucharistie is afgeleid van het griekse Eucharisto en betekent dankbaarheid. In de Eucharistieviering zijn wij dankbaar dat Jezus Zichzelf aan ons schenkt. Wie lid is van de katholieke kerk, de eerste heilige Communie heeft gedaan en probeert te leven volgens het Evangelie en de kerkleer kan de Communie ontvangen. De Communie is eigenlijk niet bedoeld voor af- en-toe een keertje (Kerst, huwelijk, uitvaart), maar voor elke zondag of zaterdagavond. Het is geestelijk voedsel dat we nodig hebben.

Creche
Tijdens de zondagse Eucharistieviering van 10.00 uur is er een aparte creche die geleid wordt door enthousiaste en deskundige leidsters. Indien u dat wilt, kunt u uw kinderen na binnenkomst bij de creche brengen. De ingang van de creche-ruimte is bij binnenkomst van de kerk links

Misintenties
Misintenties kunnen worden ingediend als je dierbare overledenen, zieken en andere (feestelijke en/of droevige gedenkmomenten in het bijzonder wilt aanbevelen voor gebed tijdens de Eucharistieviering. De tekst van de misintentie inclusief de donatie aan de Kerk kunt u aan de koster overhandigen.

Eerste Heilige Communie
De viering waarin de Eerste Heilige Communie aan kinderen van groep 4 wordt uitgereikt, vindt plaats op een zondag in mei. De voorbereiding hierop begint in januari.
Wil u als volwassen uw eerste Heilige Communie doen en daarmee katholiek worden dan kunt u contact opnemen met Pastoor Smith.

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor- ons, God-in-ons.

Catecheses van Paus Franciscus 
(05-02-2014) Over het Sacrament van de Eucharistie
(12-02-2014) Drie aanwijzingen, waaraan we kunnen herkennen of we de Eucharistie goed beleven

Paus Franciscus over het sacrament van de Eucharistie
{youtube}VEnU12jPVfg{/youtube}
{youtube}Rr5Q9C0-hno{/youtube}

Vormsel

Gaven van de Geest.

Het Vormsel voltooit de doop met de gaven van de heilige Geest.
De gevormde kan met de kracht van de heilige Geest verder op de weg van Christus en ook aan de anderen over Gods Liefde vertellen.

De vormende persoon is de bisschop, maar hij kan deze taak ook aan een andere priester overdragen.

Wie gedoopt is en tot de katholieke kerk behoort, kan het Vormsel ontvangen na een periode van voorbereiding. Meestal gebeurt dit rond de leeftijd van 12 jaar.

Wanneer een volwassene wordt gedoopt, ontvangt hij/zij meestal in dezelfde viering ook het Vormsel.

God wil dat al Zijn kinderen worden gevormd - dat al Zijn kinderen ook Zijn Geest ontvangen.
Het is niet een sacrament 'dat we ook wel kunnen missen'.
Het toedienen van het Heilig Vormsel aan kinderen van groep 8 vindt plaats in juni. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende andere parochies in Leiden. De voorbereidingen beginnen in maart.

Heeft u als kind het vormsel niet ontvangen neemt u dan contact op met Pastoor Smith 

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor- ons, God-in-ons.

Catecheses van Paus Franciscus 
(29-01-2014) Over het Sacrament van het Vormsel

Paus Franciscus over het sacrament van het vormsel
{youtube}f7yRnlaTN8U{/youtube}

Bij overlijden Kaarsen

 • Ons leven kan onverwacht of bij zieke of hoge ouderdom verwacht overgaan in het nieuwe leven bij God. Overlijden ‘hoort’ zo bij dit broze bestaan. Het geloof is dan een belangrijke bron van troost: “Ik ben een God van levenden”, zegt de Heer.
 • Indien voor de overledene een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartondernemer z.s.m. contact opnemen met de parochie. U hoeft dus niet zelf naar de parochie te bellen.
 • Er wordt dan tijd en plaats afgesproken voor de plechtigheid en de priester zal contact opnemen met de familie voor een ontmoeting.

De plaast:

 • de Lodewijkkerk
 • de kapel op de Zijlpoort of een andere kerk / kapel
 • de aula van een begraafplaats
 • De viering kan zijn een Eucharistieviering of een gebedsviering. In de aula van de begraafplaats worden nooit Eucharistievieringen gehouden.
 • Voor kerkbetrokken gelovigen is er de mogelijkheid van een Avondwakeviering.
 • Al naar gelang de mogelijkheden van de priester/diaken kan hij op verzoek meegaan voor de beaarding.

Enkele praktische aanwijzingen

 • Als er al een tijd is afgesproken zonder eerst het verzoek aan de parochie voor te leggen kán het voorkomen dat het niet mogelijk is in de kerk op dat tijdstip of dat er geen priester beschikbaar is. Dan kan de viering op dat (te snel) vastgestelde tijdstip niet doorgaan.
 • Soms heeft de overledene een bepaalde wens kenbaar gemaakt aangaande de uitvaart (liederen, celebrant naar wens, bepaalde riten). Natuurlijk zullen we daar in de mate van het mogelijke rekening mee houden. Maar aan sommige wensen is praktisch of inhoudelijk niet (meer) te voldoen.
 • Ook al is het voor veel mensen en familie geen vanzelfsprekende zaak: het is wenselijk om ruim van te voren al een en ander met elkaar door te spreken. En als er wensen zijn voor de kerkelijke uitvaart, dit ook al op voorhand met de pastoor of diaken worden besproken. Het geeft vaak rust dat het ‘al geregeld’ is en bij overlijden is het voor familie ook al duidelijk wat de wensen waren.

Ziekenzalving

Aansterken
De ziekenzalving brengt Jezus dichtbij de zieken. Zij ontvangen een innerlijke kracht zich over te geven aan de Heer. Ook ontvangen zij het gevoel van verbondenheid met Jezus (mee-)lijden.

Daarnaast is er soms ook sprake van lichamelijk aansterken. De ziekenzalving betekent niet dat de dood nabij is. Het is een sacrament bij ernstige of langdurige ziekten, bij een zware operatie, bij moeilijke psychische problemen.

En ook... als de dood nabij is.Alleen een priester kan de ziekenzalving geven. Anderen kunnen natuurlijk altijd bidden, maar dan zonder te zalven met olie of iets wat erop lijkt. Er is een verschil tussen ons waardevolle bidden en de bijzondere werking van dit sacrament.

Bij stervensgevaar is het belangrijk dit Sacrament te ontvangen. De prieser zal op verzoek zo snel mogelijk komen. Maar wacht u niet tot het laatste moment hiermee! Want waarom zouden we ons de kracht en bijstand van de Heer onthouden in de laatste fase van ons leven?!

Voor vragen over de Ziekenzalving kunt u contact opnemen met pastoor Smith,
Alleen in zeer dringende gevallen kunt u bellen naar de contactpersoon 06-23752674 deze zal dan contact opnemen met pastoor Smith 

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons. 

Mocht u vragen hebben over de begravenis dan kunt u HIER meer informatie vinden

Catecheses van Paus Franciscus 
(26-02-2014) Ziekenzalving: de ervaring van ziekte en lijden tegen de achtergrond van de barmhartigheid van God  

Paus Franciscus over het sacrament van de ziekenzalving
{youtube}e2k-tn0Lepw{/youtube}