• Site 47
 • Site 5
 • Site 49
 • Site 8
 • Site 18
 • Site 24
 • Site 11
 • Site 40
 • Site 7
 • Site 17
 • Site 25
 • Site 42
 • Site 31
 • Site 15
 • Site 35
 • Site 36
 • Site 14
 • Site 32
 • Site 12
 • Site 1
 • Site 31
 • Site 33
 • Site 38
 • Site 10
 • Site 46
 • Site 43
 • Site 26
 • Site 30
 • Site 13
 • Site 39
 • Site 20
 • Site 16
 • Site 34
 • Site 29
 • Site 21
 • Site 19
 • Site 22
 • Site 48
 • Site 23
 • Site 37
 • Site 28

Aan de andere kant van de zomer:
De poort tot het geloof staat open

We kijken om meerdere redenen nooit graag verder dan de zomer. Want dan begint het werkseizoen weer en het gewone leven. Maar er zijn ook gebeurtenissen waar we naar uit mogen zien. Zoals het aangekondigde Jaar van het Geloof. Dit start in de Kerk op donderdag 11 oktober en duurt tot zondag 24 november 2013.

P Ben XVIPaus Benedictus XVI heeft in een rondschrijven Porta Fidei van 11 oktober 2011 dit geloofsjaar aangekondigd. Daarin zegt hij o.a.: “Het geloof groeit wanneer het beleefd wordt als de ervaring van ontvangen liefde en wanneer ze meegedeeld wordt als een ervaring van genade en vreugde… Het geloof opent namelijk het hart en de geest van ieder die luistert, zodat het hart de uitnodiging van de Heer opneemt en Zijn woord aanvaardt om Zijn leerling te worden. Gelovigen, zo beweert de heilige Augustinus, ‘worden sterker door te geloven’” (nr.7).

Het is altijd mooi wanneer de Kerk ons zulke speciale jaren aanreikt. Alles wat er in een parochie gebeurt, georganiseerd wordt, voortgang vindt, krijgt door zo’n jaar toch weer een extra kleur. In het Jaar van het Geloof kunnen we ons bijvoorbeeld extra bewust worden, waarom we naar de kerk gaan, waarom we als vrijwilligers ons inzetten, waarom we vragen om een Doop, waarom diaconie en de Biecht belangrijk zijn enz. enz. De waarom-vraag is ten diepste een vraag naar ons geloof.

Daarbij kan zo’n jaar richting geven aan nieuwe initiatieven. Hoe kunnen we zelf groeien in ons geloof en hoe kunnen we andere mensen de mogelijkheid geven met het wezenlijke van het geloof kennis te maken? In zulke jaren durven we dan ook even door te vragen: Wil ik wel groeien in mijn geloof, of geloof ik het wel? Wat is precies het wezenlijke van het Katholieke geloof, iets wat de moderne mens nergens anders kan vinden? Hoe vormen we een ‘geloofs-gemeenschap’ met al onze eigenheden en soms ook eigenzinnigheden? Kortom: mooi dat het Jaar van het Geloof langer duurt dan 12 maanden! Zo hebben we zelfs nu al, toch iets om naar uit te zien, aan de andere kant van de zomer.

Petrus & Paulus parochie

Zaterdag 6 oktober kwam de bisschop van Rotterdam mgr. v.d Hende naar Leiden voor de officiele start van de Petrus en Paulus parochie.PP 1a

Tijdens de Heilige Mis legde de 2 pastoors de eed van trouw af en werden zij geinstaleerd als pastoor van de nieuwe parochie.

Ook werd 'onze' diaken Clavel offcieel aangesteld alsmede de 2 pastoraal werkers.

 

Namens de Lodewijkkerk zit dhr. Stuurman in het nieuwe bestuur als secretaris. Aan het begin van de Heilige Mis las dhr. Stuurman een officieel gedeelte voor van het fusie document, daarnaast sprak hij de volgende woorden:

PP 1b"Het is een moeilijk proces geweest. Maar de bisschop nam de moeite om zelf naar een vergadering te komen van de begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende parochies. Daar heeft hij wijze woorden gesproken. Dat mag je ook van een bisschop verwachten. Maar hij heeft vooral heel goed geluisterd. Iedereen heeft zich gehoord en gezien mogen weten. En dat geeft vertrouwen.
Vervolgens hebben we gezien hoe druppelsgewijs de leden van het pastorale team bekend werden in de afgelopen maanden. We hebben vijf uitstekende mensen in het team. Dat geeft vertrouwen.
En tenslotte mogen we rekenen op de zegen van God. We hebben ruim twee jaar lang dagelijks gebeden na de H, Mis om Gods zegen en om wijsheid voor degenen die beslissingen moeten nemen. Daarom mogen we rekenen op Gods zegen. Want daar hangt alles vanaf. En dat geeft wel het meeste vertrouwen.
Daarom gaan we hoopvol op weg. Ik wens u een mooie en devote voortzetting van deze H. Mis."

Voor meer foto's klik HIER

 

De Alpha-cursusalpha1

Voor wie op een eigentijds manier wil kennismaken met de kernpunten van het geloof of het eigen geloof wat wil opfrissen.

Wereldwijd deden al 18 miljoen mensen mee. In Leiden voor de 15 keer! Start maandag 24 september; 10 maandagavonden en een zaterdag overdag (27 oktober): 18.45 – 21.30 uur: maaltijd, inleiding, in gesprek gaan.

Parochiezaal Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40, links naast de kerk.

Wellicht iets voor u zelf of kent iemand om hier op attent te maken.

Folders liggen in de kerken. Info en opgave:
pastoor Smith 071 521 8113 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jong1Programma maand van de jongeren

Zie hier het programma van de maand van de jongeren.
Deze maand staat in het teken van gebed, hard werken maar natuurlijk ook heel veel gezelligheid!

Voor de jongeren:
Lees het op je gemakje door en zet de activiteiten die jij het leukst vind in je agenda. Zorg dat je erbij bent en mis het niet!

Voor de overige parochianen:
Het zou mooi zijn als we deze maand ook speciaal bidden voor de jongeren en als er open activiteiten zijn zou het natuurlijk geweldig zijn als u erbij bent.

Zondag 16 september – Start maand van de jongeren.
18:00 – Jongerenmis in de Lodewijkkerk.
19:00 – BBQ in de tuin van de Lodewijkkerk.

Zaterdag 22 september – Aanbidding
09:30 – Mis met daarna aanbidding begeleid door jongeren tot 11.00 uur.
12:00 – Kerkbanken schoonmaken in de Lodewijkkerk.

Zondag 23 september – Ontmoeting met de parochianen van de Lodewijkkerk. jong3
10:00 – Na de mis schenken jongeren koffie voor deze parochianen.

Vrijdag 28 september – Kamperen in de tuin van de Lodewijkkerk.
19:00 – Mis in de Lodewijkkerk
19:45 – Gezamenlijke maaltijd, aansluitend gezellige avond en de tenten opzetten.

Zaterdag 29 september – Straatevangelisatie
09:00 – Ontbijt voor de kampeerders.
10:00 – 12:00 Straatevangelisatie bij de Hartebrugkerk in de binnenstad van Leiden.

Zondag 30 september – Ontmoeting met de parochianen van de St. Joseph kerk.
11:30 – Na de mis schenken jongeren koffie voor deze parochianen.

Zondag 30 september – Familie volleybal.
14:30 – 16:30 Volleybal waar jong en oud(er) tegen elkaar zullen spelen.

Donderdag 4 oktober – Verdiepingsgroep.
20:00 – Volgens normaal schema zal de verdiepingsgroep samenkomen.

Vrijdag 5 oktober – Ladies/ men night.
19:00 – Mis in de Lodewijkkerk
19:45 – Ladies night: thee drinken, chocola eten en vrouwenfilm kijken.
19.45 – Men night: bier drinken, snacks eten en actiefilm kijken.

Zaterdag 6 oktober – Aanbidding
09:30 – Mis met daarna aanbidding begeleid door jongeren tot 11.00 uur.

Zaterdag 6 oktober – M25 middag
14:00 – 17:00 Samen met de jongeren van M25 zullen we de minder bedeelden van de stad gaan helpen.

Zondag 7 oktober – Ontmoeting met de parochianen van de St. Petrus kerk.
09:30 – Na de mis schenken jongeren koffie voor deze parochianen.

Maandag 8 oktober – Spelletjesavond
19:30 – Gezellige (bord)spelletjesavond in de kelder van de St. Petrus kerk.

Dinsdag 9 oktober – Inlooplezing.
20:00 – Volgens normaal schema zal de inlooplezing worden georganiseerd in de kelder van de St. Petrus.

Donderdag 11 oktober – Afsluiting van de maand van de jongeren en start van het jaar van geloof.
20:00 – avond vol gezelligheid!

Drie avonden over de heilige Eucharistie


"De bron van het leven van de Kerk is de Eucharistie."

Zo begint de encycliek van de zalige Paus Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharistia.

Op drie donderdag avonden proberen we die bron verder te ontdekken.

26 april • De Presentia realis - door Pastoor Smith

10 mei  • Vormen van eucharistische devotie - door Pastoor Smith

31 mei • Het Eucharistisch Congres - door Tim Schilling

Parochiezaal H. Lodewijk, Steenschuur 19, 19.45 - 21.30 uur (H. Mis is om 19.00 uur)

Wat betekent precies de Transsubstantiatie?
Hoe is Jezus aanwezig?
Op welke wijze beleven gelovigen de Eucharistie?
Hoe vereert de Kerk de eucharistische Heer?
Wat is een Eucharistisch Congres?

Dit zijn enkele vragen die aan de orde komen. De avonden zijn apart te volgen.
Entree gratis. Iedereen is welkom.