• Site 20
 • Site 48
 • Site 32
 • Site 34
 • Site 18
 • Site 31
 • Site 35
 • Site 24
 • Site 8
 • Site 26
 • Site 12
 • Site 10
 • Site 14
 • Site 23
 • Site 16
 • Site 7
 • Site 21
 • Site 47
 • Site 40
 • Site 1
 • Site 29
 • Site 33
 • Site 36
 • Site 38
 • Site 19
 • Site 17
 • Site 37
 • Site 15
 • Site 39
 • Site 42
 • Site 25
 • Site 22
 • Site 28
 • Site 31
 • Site 5
 • Site 49
 • Site 43
 • Site 13
 • Site 11
 • Site 30
 • Site 46

JHS5

Preken van pastoor Smith

De preken zullen uiterlijk woensdag na de betreffende zondag online beschikbaar zijn. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om nogmaals het evangelie van die zondag te lezen en te overwegen mede aan de hand van de preken. Bij het geluidsfragment zullen ook de verwijzingen naar de lezingen worden vermeld zodat u dit ook in alle rust kunt herlezen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben mailt u dan naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CITEREN VOOR PUBLICATIE IS ALLEEN TOEGESTAAN MET TOESTEMMING.
Mocht u citaten willen gebruiken dan kunt het verzoek via de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indienen.

Zondag 11 augustus - 19e Zondag door het jaar
Wijsheid 18,6-9 / Psalm 33(32),1.12.18-19.20-22 / Hebreeën 11,1-2.8-19 / Lucas 12,32-48

 

Zondag 4 augustus - 18e Zondag door het jaar
Prediker 1,2.2,21-23 / Psalm 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17 / Kolosse 3,1-5.9-11 / Lucas 12,13-21

 

Zondag 28 juli - 17e Zondag door het jaar (preek door Diaken Clavel)
Genesis 18,20-32 / Psalm 138(137),1-3.6-8 / Kolosse 2,12-14 / Lucas 11,1-13

 

Zondag 21 juli - 16e Zondag door het jaar (preek door Pater Lindeijer)
Genesis 18,1-10a / Psalm 15(14),2-3.3-4.5 / Kolosse 1,24-28 / Lucas 10,38-42

 

DIVERSE PREKEN SERIES KUNT U HIER VINDEN

JHS5

PaasTriduum & Palmzondag 2016

De preken zullen uiterlijk woensdag na de betreffende zondag online beschikbaar zijn. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om nogmaals het evangelie van die zondag te lezen en te overwegen mede aan de hand van de preken. Bij het geluidsfragment zullen ook de verwijzingen naar de lezingen worden vermeld zodat u dit ook in alle rust kunt herlezen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben mailt u dan naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CITEREN VOOR PUBLICATIE IS ALLEEN TOEGESTAAN MET TOESTEMMING. Mocht u citaten willen gebruiken dan kunt het verzoek via de mail indienen. 

PAASTRIDUUM
Donderdag 24 Maart - Witte Donderdag
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_24-witte-donderdag{/soundcloud}
Vrijdag 25 Maart - Goede Vrijdag
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_25-goede-vrijdag-preek{/soundcloud}
Zaterdag 26 Maart - Paaswake Jubelzang
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_26-paaswake-jubelzang{/soundcloud}
Zaterdag 26 Maart - Paaswake Preek
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_26-paaswake-preek{/soundcloud}
Zondag 27 Maart - Hoogfeest van Pasen
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_27-1ste-paasdag-preek{/soundcloud}
Maandag 28 Maart - 2de Paasdag
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_28-2de-paasdag{/soundcloud}

Zondag 20 Maart - Palmzondag
Jesaja 50,4-7 / Psalm 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 / Filippenzen 2,6-11 / Lucas 22,14-71.23,1-56 
{soundcloud}https://soundcloud.com/lodewijk-parochie/2016_03_20-palmzondag{/soundcloud}

Meer preken kunt u HIER vinden

 

De buitengewone vorm van de Heilige Mis
de Tridentijnse mis

TM 1Al een aantal weken is op dinsdagavond de Mis in de buitengewone vorm van de Ritus mee te vieren. Deze term ‘buitengewoon’ komt van onze Paus. Hij benadruk dat er één ritus is, die in twee vormen gecelebreerd kan worden.

Pastoor Smith heeft al verschillende kleine artikeltjes geschreven om deze vorm van de Heilige Mis wat meer uit te leggen. Deze artikelen vindt u hieronder.

Daarnaast bent u natuurlijk van harte welkom om deze vorm van de Heilige Mis mee te maken op dinsdagavond om 19.00 uur. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de mooiste manier hiermee kennis te maken.

De buitengewone vorm
Deel 1 - Onbeleefd?
Deel 2 - Latijn, dat begrijp toch geen canis?

Hieronder een fimpje met een mooie uitleg over de waarde van deze Mis (5.35 min. in Engels)

Buitengewone vorm
Deel 2 - Latijn, dat begrijp toch geen canis?

TM 6De buitengewonde vormen van de Misritus wordt grotendeels in het Latijn gecelebreerd. Alleen de lezingen uit de H. Schrift kunnen ook in het Nederlands gelezen worden. Latijn is de taal van alle eeuwen en van de Wereldkerk. De ’vaste’ teksten kennen we wel: Kyrie (Grieks!), Gloria, Credo, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei. Dat is al heel wat. De Consecratie woorden (Hoc est en Hic est…) volgen we ook nog. Kortom het meest wezenlijke kunnen we allemaal volgen. De gebeden, prefatie, Eucharistisch Gebed, de wisselende gezangen dan wellicht niet. In Missaals zijn vertalingen te vinden.

Je hoort mensen wel eens zeggen: Latijn, dat volgt toch geen hond (Latijn: canis), dus dat heeft geen zin (meer). Twee vragen daarbij. Allereerst: volgen we de Nederlandse teksten van de gebeden, prefatie e.d. dan wel zo aandachtig? Ten tweede: waarom moeten we alles kunnen volgen en begrijpen? Dat lijkt me een ernstige verarming van onze geloofsbeleving. Het zijn gebeden die tot God gezegd worden en Hij kan ze zeker volgen! En de Mis is geen college dat we woord voor woord willen begrijpen. Nog minder een soort TVprogramma, waarbij we dan ineens de ondertiteling missen.

Juist het Latijn en de Tridentijnse Misvorm kan ons helpen terug te keren naar een beleving van de Mis als eredienst aan God. Wij ‘doen’ daarin in mee, in de mate dat we beschouwend meebidden en aandachtig getuige zijn. Te veel moeten zeggen, te snel weer alleen de hersenen laten werken omdat we teksten willen begrijpen, staat dat veelal in de weg.

Dus ook al begrijpt u misschien van bepaalde gebeden geen barba minima (sik), toch kan deze Misvorm ons geloof op een diepere wijze dan alleen het hoofd, voeden. Sint Augustinus zei al zo mooi: Capit quando capitur: Hij begrijpt het die er door gegrepen wordt.

Elke dinsdag om 19.00 uur Mis in de buitengewone Vorm, Er is een tekstboekje aanwezig.

Pastoor J.H. Smith

De buitengewone vorm
deel 1 - Onbeleefd?

TM 2Al een aantal weken is op dinsdagavond de Mis in de buitengewone vorm van de Ritus mee te vieren. Deze term ‘buitengewoon’ komt van onze Paus. Hij benadruk dat er één ritus is, die in twee vormen gecelebreerd kan worden. ‘Gewoon’, dat is wat de Novus Ordo heet, de vorm zoals we doorgaans tegenkomen. En de ‘buitengewone’ vorm, de Tridentijnse vorm volgens het Missaal van 1962. Beide vormen hebben natuurlijk heel veel gemeen, aangezien ze twee vormen zijn van éénzelfde ritus.

Een van de verschillen die meestal genoemd worden is dat de ‘priester hier met zijn rug naar het volk staat’. Eigenlijk is dit géén verschil. Het 2e Vaticaans Concilie beoogde geen grootscheepse verandering, waarbij het altaar ‘meer de kerk’ in werd geplaatst en de priester ‘achter’ het altaar kwam te staan. In het Missaal staat vaak nog de aanwijzing “gekeerd naar het volk” wat er van uitgaat dat op bepaalde momenten de priester niet gekeerd staat naar het volk. Maar dit is nu eenmaal zo gegroeid. Al moeten we niet vergeten dat de gewone vorm dus ook hele goed (zo niet beter) gelezen kan worden, zoals bij de buitengewone vorm.

Staat de priester met zijn rug naar het volk? Ja. Maar dat is niet de reden en dus ook niet de juiste benaming. De priester richt zich samen met de gelovigen naar de Heer toe. De juiste verwoording is dan ook: de priester staat naar het Oosten (ad orientem) of naar de Heer gericht (conversus Dominum). Dat is heel vanzelfsprekend. Een sergeant draait zich bij een parade ook om wanneer de koningin langskomt. Hij blijft niet zijn mannen aankijken en met zijn rug naar de vorstin staan. Nee, met de manschappen begroet hij hare majesteit. Niemand zegt dan: Kijk, hij staat met zijn rug naar de soldaten toe…

Het is een heel mooi gebaar om zo met elkaar, gelovigen én priester, ons naar Christus te richten. Tegelijk wordt ook duidelijker dat de priester als persoon -met of zonder snor- verdwijnt. Hij is daar als priester om ‘in persona Christi’ de H. Mis op te dragen.

Er is veel te ontdekken in deze buitengewone vorm van de Misritus.

Pastoor J.H. Smith