• Site 40
 • Site 21
 • Site 22
 • Site 35
 • Site 46
 • Site 29
 • Site 20
 • Site 38
 • Site 11
 • Site 1
 • Site 28
 • Site 43
 • Site 12
 • Site 32
 • Site 26
 • Site 5
 • Site 30
 • Site 48
 • Site 16
 • Site 36
 • Site 49
 • Site 37
 • Site 18
 • Site 24
 • Site 31
 • Site 17
 • Site 7
 • Site 34
 • Site 23
 • Site 31
 • Site 39
 • Site 15
 • Site 13
 • Site 19
 • Site 47
 • Site 33
 • Site 10
 • Site 25
 • Site 42
 • Site 14
 • Site 8
 English  taal engels          WELKOM          Contactgegevens Contact 01          Parochiefolder  & Agenda

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


Marie ten hemelopnemingIn de Hemel zoals op aarde …

In deze twee maanden vieren we twee momenten uit het ‘leven’ van Maria.

Haar ten Hemelopneming (15 augustus Hoogfeest) en haar geboorte (8 september).

De drie-ene God heeft Maria in haar ontslapen opgenomen in de Hemel, met geest, ziel en lichaam. De bekroning van haar Godgewijd leven hier op aarde, niet alleen vanaf haar geboorte, maar vanaf haar conceptie! De drie-ene God heeft een grote liefde betoond voor Maria.

De Kerk volgt Hem daarin en ook wij eren Maria als de Moeder Gods en onze Moeder.

Pastoor Smith


Preek van deze week

Zondag 11 augustus - 19e Zondag door het jaar
Wijsheid 18,6-9 / Psalm 33(32),1.12.18-19.20-22 / Hebreeën 11,1-2.8-19 / Lucas 12,32-48

 

Eerdere preken vind u op on YOUTUBE-KANAAL

 


Catechese 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de catechese agenda voor het komende seizoen. Zodra we de data hebben kunt u die hier vinden.


Podcastluister de PREKEN via PODCAST

Wist u dat u de preken uit de H. Lodewijkkerk eenvoudig kunt terugluisteren op uw computer, smartphone of tablet? De preken worden namelijk wekelijks kosteloos aangeboden als podcast.

Een podcast is een zogenaamde ‘feed’ waarop u zich kunt abonneren. U kunt dan direct de laatste preken beluisteren en indien er een nieuwe preek beschikbaar komt, kunt u hiervan een melding krijgen. Ook is het mogelijk om preken eenvoudig te downloaden op uw smartphone zodat u ze op een later tijdstip terug kunt luisteren, bijvoorbeeld in de trein of in de auto op weg naar uw werk. De preken beluisteren op de computer is ook mogelijk.

Zoals gezegd heeft u voor het beluisteren van een podcast een (gratis) programma nodig. Op apparaten met iOS (iPhone/iPad) download u de app ‘Podcasts’ van Apple. Voor apparaten met Android kunt u de app TuneIn downloaden, op de computer (Windows/macOS) gebruikt u bijvoorbeeld iTunes. U hoeft geen account aan te maken of uw persoonlijke gegevens op te geven.

In de app zoekt u eenvoudig het kanaal ‘Preken uit de H. Lodewijk Parochie’ en drukt u op ‘abonneer’. U kunt nu direct de laatste preken beluisteren. Keer wekelijks terug naar de app om de laatste preek te downloaden.

Heeft u vragen? Stuur ons een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zodat wij u kunnen helpen.


parochieadministratie

Het formulier voor het aanpassen van uw gegevens in de parochieadministratie kunt u HIER vinden. Deze liggen ook achterin de kerk. Door het bijhouden van een parochieadminstratie kunnen we gericht activiteiten organiseren voor iedereen binnen de parochie, zoals catechese, bedevaarten en vormingsbijeenkomsten. We kunnen u hier dan ook - indien gewenst - eenvoudig over informeren. Bij het formulier vindt u een brief waarin een en ander wordt toegelicht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Heel veel dank voor uw medewerking.

 English taal engels          WELKOM          Contact gegevens Contact 01          Parochiefolder

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


Maria ten Hemelopneming – De waarde van dogma’s

Marie ten hemelopnemingWaar zouden we zijn zonder de dogma’s van de Kerk?!

We zouden niet verder kunnen kijken dan onze ‘religieuze neus’ lang is. Dus niet erg ver. Alles blijft dan steken in het al te menselijke. Ook al klinkt dat zo aantrekkelijk en zelfs tot op zekere hoogte aannemelijk, het is erg ‘bijziend’.

Want de dogma’s beperken niet, ze verruimen juist.
De dogma’s houden onze blik open op de volle (dus katholieke) rijkdom van de Openbaring en Gods heilsplan. Ze maken ons ‘verziend.’

Zonder de dogma’s zouden we denken: Maria is gestorven en begraven en weliswaar nu op een ereplaats in de hemel, maar alleen met haar ziel zoals de andere heiligen.

Nee, zegt de heilige Geest: Maria is bij haar ontslapen met geest, ziel én lichaam in de hemel opgenomen. Zij heeft immers de God-mens in haar lichaam gedragen en gevoed, de vrucht van haar schoot. Zij heeft Hem immers met heel haar persoon toebehoord (daarom heeft Maria na Jezus ook geen andere kinderen meer gekregen, zoals een ander dogma ons leert). Haar lichaam, geheiligd door de Menswording en de toewijding van Maria, kon niet prijs gegeven worden aan het bederf.

Daarom mocht de Moeder Gods al ontvangen wat ooit aan alle heiligen gegeven wordt, een verheerlijkt lichaam.

Zonder dogma’s zouden we dit allemaal niet weten en in vaagheid blijven. Maar als God werkelijk van ons houdt –en dat doet Hij meer dan wij voor mogelijk houden- laat Hij ons niet in het ongewisse over wezenlijke zaken van het bestaan. Mede daarom geeft Hij ons via de Kerk de dogma’s, als blijken van zijn liefde.

Dat is even heel wat anders, dan het seculiere of mopperende gebruik van het woord ’dogmatisch’! Deo gratias. 

Pastoor Smith


druk en mooi weekend 2-3 juli

Gezins BBQ

Zaterdag 2 juli was de eerste Gezins BBQ hopelijk is dat het begin van een nieuwe traditie. Het was een geweldige middag met heel veel dank aan Pauline en Bas, Caroline en Joost, Petra en Stefan, Margaretha en Yacob
De foto's kunt u HIER vinden

Parochie Brunch

De jaarlijkse parochie brunch is ondertussen al een traditie geworden, er was weer meer dan genoeg door iedereen klaargemaakt. Met heel veel dank aan iedereen voor het klaarmaken, en ihb iedereen van de organisatie en de mensen die alles ook weer keurig hebben opgeruimt zodat de pastorie ook weer keurig is na een druk weekend en geweldig weekend.
De foto's kunt u HIER vinden

Na zo'n mooi weekend wensen we iedereen een goede en mooie vakantie en een veilige reis.

Gezinsmiddag 2016 01 Gezinsmiddag 2016 02 Brunch 2016 1

peuterspeelzaal de goede herder

Nieuw in Leiden: 
Christelijke (protestant en katholiek) peuterspeelzaal De Goede Herder

Peuterspeelzaal De Goede HerderKinderen in de leeftijd van 2 tot 4 kunnen hier met elkaar spelen, zingen, leren en bidden. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met Bijbel, met christelijke normen en waarden, maar ook met rekenen en taal.

In de folder zegt Pastoor Smith: "Dit is een geweldig initiatief! De beginjaren van ons leven zijn zo belangrijk voor de rest van ons leven. Dus als de kleine kinderen hier over Jezus horen en iets van Gods liefde ervaren is dat een basis voor heel hun verdere leven. Als (christelijke) ouders gun je je kind het beste, dus ook dit."

Bij voldoende aanmeldingen gaat het na de zomer van start.
Locatie: Van Vollenhovenkade 15., Leiden.
Samenwerking met SPL en Christelijke Basischool Joppensz.

Inschrijven – proefinschrijving
U kunt zich voor een voorlopige inschrijving aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en via het AANMELDFORMULIER. Vanwege de opstart wordt gewerkt met een proefinschrijving, definitief bericht ontvangt u deze zomer.
De uitgebreide folder kunt u HIER downloaden

Voor meer info bezoek de WEBSITE of neem contact op met Caroline Tax: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Tel: 06 19 46 02 27


Jan ruigrok overleden

JanRuigrokZondagavond kregen wij het bericht dat ons mede-Lodewijkraadlid is overleden. Jan was al vele jaren lid de pastoraatsgroep waar hij ihb aanspreek punt was voor de schola.

Muziek en dan ihb Latijn en liturgie was Jan zijn grote passie. Toen we hem na Pasen spraken was het eerste wat hij vroeg: “Hoe heeft het koor gezongen.” We hebben hem gezegd dat hij trots op ze kon zijn.

Verder was het erg indrukwekkend om te zien hoeveel rust en vertrouwen hij had en dat hij er naar uitzag om Jezus te ontmoeten en natuurlijk Maria. Zondagavond 5 juni was het eindelijk zover voor hem. We hopen en bidden dat hij snel een voorspreker mag worden voor de Lodewijk en natuurlijk voor ‘zijn’ schola.

Tot slot wensen we ook zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

De Requiemmis is op vrijdag 10 juni a.s. om 11 uur vanuit de H.Lodewijkkerk.

De Lodewijkraad


CORPUS CHRISTI - Processie & 1ste Communie

1e Com 2016Dubbel feest op sacramentszondag deden Lorenzo en Stan hun 1ste Heilige Communie. We willen beide jongens en hun families feliciteren en we bidden dat ze altijd Jezus heel dichtbij mogen weten.

Daarnaast was er natuurlijk s'middags de sacramentsprocessie, helaas was het weer niet zo mooi als normaal maar er waren toch weer heel veel mensen die achter Jezus aan door de stad Leiden zijn gelopen.

Foto's van dit jaar/This years pictures: Processie 2016 


willem bakermans lid in de orde van oranje nassau

Willem1 Willem2 Willem3

Willem Bakermans heeft deze morgen 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Lenferink. Vanaf nu is hij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Willem kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk op verschillende plaatsen:

 • 18 jaar in het bestuur van de Ark, waarvan 8 jaar als voorzitter. De Ark is een leefgemeenschap in Gouda gericht op mensen met een verstandelijke beperking. De leefgemeenschap bestaat uit twee kleinschalige woonhuizen een atelier en een tuinproject.
 • Meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij Sint Jan Licht Vuur en Waarheid als organisator van jeugdkampen.
 • Werkzaam in het beheer van het Willibrordhuis in Den Haag bij de Broeders van Sint Jan.
 • En natuurlijk is hij al heel lang actief in onze eigen H.Lodewijkkerk en sinds 8 jaar is hij ook lid van de parochieraad.

Met andere woorden een meer dan terechte onderscheiding waarmee we Willem, zijn vrouw en kinderen natuurlijk van harte feliciteren.

Afgelopen zondag na de Heilige Mis werd Willem natuurlijk ook in onze eigen kerk nog eens in het zonnetje gezet.


DATA CATECHESE

Het catechesejaar is weer afgesloten maar er zijn er alweer plannen voor volgend jaar, data volgen zo snel mogelijk

Alpha Logo 3Alpha Cursus

Natuurlijk start er in september weer een nieuwe Alpha curus, als u mensen weet of u wil zelf meedoen geef u dan op. De Alpha cursus is op maandagavond en start 19 september en we sluiten af op 21 november.

Theologen van de katholieke reformatie (16e en 17e eeuw)

De voorgaande jaren hebben we al diverse grote heilige theologen uit verschillende periode uit de kerkgeschiedenis voorbij zien komen. Het komende jaar zijn de theologen van de katholieke reformatie aan de beurt. We zullen dan o.a. spreken over: Concillie van Trente, Carolus Borromeus, Teresia van Avila, Ignatius van Loyola, Philippus Neri, Franciscus van Sales.... etc.

Lectio Divina

We zullen 1 keer per maand samen gedeelte lezen uit het Johannes evangelie en die daarna bespreken aan de hand van teksten van Adrienne von Speyr.Kerst Franciscus 1

Advent

In de adventtijd zullen er 2 lezingen zijn waarin wordt gekeken wat er gebeurde op aarde en tegelijk in de hemel
- Nazareth en de hemel?
- Bethlehem en de hemel? 


goodbye father lucas 7 april

FR Lucas CompThursday the 7th of April is the day we said goodbye to Father Lucas.
During Lent we collected money for projects for the poor and needy in his home dioces.
At the end of Mass Fr. Smith handed Fr. Lucas a cheque for 4.500 euro for these projects next to that he handed him aa ticket for a flight from Brazil to Holland to let him know that he his always welcome.
Pictures and the lyrics of the song you can find HERE.
Movie of the song you can find below.

Donderdag 7 April hebben we afscheid genomen van Father Lucas.
Tijdens de vastentijd hebben we geld opgehaald voor projecten voor de armen in zijn thuis-bisdom.
Aan het einde van H.Mis heeft pastoor Smith hem een cheque overhandigd van 4.500 euro voor deze projecten, daarnaast kreeg hij een ticket voor een vlucht van Brazilie naar Nederland om hem te laten weten dat hij altijd welkom is.
Foto's inclusief de tekst van het lied kunt u HIER vinden.
Filmpje met het lied kunt u HIER terugkijken.


Tim Doop 1

ZALIG PASEN

De Heer is verrezen, HIj is waarlijk verrezen, Alleluia (zo liet de pastoor ons 2x herhalen op het Hoogfeest van Pasen.

Kostbare dagen die we met elkaar hebben mogen vieren foto's zijn HIER terug te vinden.

Op 2de paasdag hadden we nog een extra feest te vieren omdat Tim toen het sacrament van de Doop mocht ontvangen en ook zijn 1ste Communie mocht doen. Tim van harte gefeliciteerd en van harte welkom!  


Logo JvB9 -19 MAART: week van barmhartigheid

De week van Barmhartigheid ligt weer achter ons, er zijn vele mooie ervaringen gedeelt en er is veel ontvangen en gegeven. een foto verslag kunt u HIER vinden.

We bedankt alle deelnemers en hopen dat iedereen volgend jaar weer mee wil doen.

9 MAART: mgr. v.d. hende
sociale leer van de kerk

MgrvdHende

Telkens zijn mensen weer verbaasd als zij binnengeleid worden in de sociale leer van de Kerk. Deze is evenwichtig en actueel, gecentreerd op het welzijn van de mens en de mensheid, in eerbied voor Gods heilsplan.

Het was een indrukwekkende lezing, met een persoonlijk tintje toen de bisschop vertelde over zijn opa en de katholieke vakbonden en ons een krant liet zien uit die tijd.

Deze lezing was tegelijk de start van de Week van Barmhartigheid  
Een klein fotoverslag kunt u HIER vinden.


parochie administratie

De formulieren en brief om uw gegevens in te vullen om zodoende de parochie administratie op orde te krijgen liggen nog altijd achterin de kerk.

Het is belangrijk ook voor de toekomst dat we weten wie er regelmatig in de Heilige Lodewijkkerk komt zo kunnen we ook kijken wat we kunnen aanbieden aan catechese, vorming etc. We kunnen u hierover dan ook eenvoudig informeren.

Naast het formulier is er ook een brief waarin een en ander nog verder wordt toegelicht.

De brief en het formulier kunt u HIER vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heel veel dank voor uw medewerking,

GEWONE NIEUWSPAGINA KLIK HIER

Christus is geboren!
ZALIG KERSTMIS 

 Kerstmis 1

Heilige Mis

25 December 10.00 uur - 1ste Kerstdag Hoogfeest van Christus geboorte 
26 December 10.00 uur - 2de Kerstdag Heilige Stefanus

 English taal engels          WELKOM          Contact gegevens Contact 01          Parochiefolder & Agenda

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


Aswoensdag en de VeertigdagentijdGoede Vrijdag Kruis

 • Woensdag 6 maart is Aswoensdag. Er is ruim gelegenheid om de Mis met het Askruisje bij te wonen: 09.00 (Lodewijk), 17.00 (Petrus) en 19.00 uur (Joseph). Het is een dag van vasten: geen vlees en de maaltijden sober houden.
 • Kruisweg: op vrijdag na de avondmis in de Lodewijk bidden we de kruisweg met teksten van Hans Urs von Balthasar. Woensdag is de Liturgie van het Woord van de avondmis in de Joseph bij de kruiswegstatie-afbeeldingen.
 • Bij de zondagspredikatie zullen we vooral stilstaan bij de zeggingskracht van het Kruis en het Lam Gods.
 • Over de Vastenacties vindt u informatie in de kerken (wij ondersteunen de parochie van Fr. Lucas.
 • Stille Omgang zaterdag 16 / zondag 17 maart. Zie de flyer.

pastoor Smith

 • Verschilende catechese onderwerpen, zie de folder of klik HIER
 • U bent welkom in de aanbiddingskapel van vrijdag 14u t/m zaterdag 14u wij zoeken ook nog bidders voor de nacht mocht u intresse hebben stuur dan een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

PREEK VAN DEZE WEEK

Zondag 17 Februari - 6e Zondag door het Jaar
Jeremia 17,5-8 / Psalmen 1,1-2.3.4.6 / 1.Korinte 15,12.16-20 / Lucas 6,17.20-26 

Eerdere preken vind u op on YOUTUBE-KANAAL


7 maal Boete door Gebed en Vasten 1e vrijdag
sept 2018 – mrt 2019

Paus Franciscus schreef (d.d. 20 aug 2018):
“Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel van de Heer. … Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet en schaamte de wreedheden te erkennen en te veroordelen, begaan door godgewijde personen, geestelijken, en mensen belast met de missie om te zorgen voor de meest kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze eigen zonden en de zonden van anderen. Een besef van zonde helpt ons om de fouten, misdaden en wonden uit het verleden te erkennen en maakt ons in het heden meer open en toegewijd op weg naar hernieuwde bekering.”

Boete door bidden en vasten:

De Kerk is nu geplaatst in een houding van boete. De geslagen wonden door misbruik bij de slachtoffers vragen daarom. De begane zonden door mensen van de Kerk vragen daarom.
Dat alles binnen een grotere zuivering van ons allen van de Kerk en dus in zekere zin van de wereld. Jezus ziet hoeveel goeds er is, maar ook hoeveel er niet beantwoordt aan waar de mens voor bedoeld is: vrijheid in Christus om Hem en de naaste te kunnen dienen.

We houden onze ogen gericht op de eucharistische Jezus. Hij is het kloppend Hart van de Kerk. En in oktober nemen we extra de Rozenkrans in de hand. Bij dit alles willen we volhouden om de eerste vrijdagen van de maand te vasten en tijd te geven om naar de Mis te komen en erna samen de boetepsalmen te bidden.

Pastoor Smith

1e Vrijdag van de maand

Goede Vrijdag Kruis

Overdag

Een vorm van vasten / soberheid betrachten

Tijdens de heilige Mis 19.00 uur Lodewijkkerk

 • Speciale gebeden bij gebed van de gelovigen
 • Votiefmis H. Hart (indien mogelijk)
 • Geen vredeswens, het is een Mis van extra inkeer, persoonlijk tegenover de Heer.

Na de heilige Mis

 • We bidden in koorzang boete psalmen
 • Wie wil kan kort het kruisbeeld vereren tijdens het bidden van de boetepsalmen

NOTE: U kunt ook mee bidden via Radio Maria als u HIER klikt kunt u de psalmen downloaden

Hieronder kunt u de preek vinden van 2 september waarin het verder wordt toegelicht

Op donderdag 6 september was er een gesprek met pastoor Smith op Radio Maria over dit initiatief dit kunt u hieronder naluisteren

 


catechse voorjaar 2019 

Er is weer een ruim aanbod van catechese de folder kunt u vinden in de kerk maar ook HIER online.weekend 2-3 juni priesterwijding en 1ste mis daan huntjens en sacramentsprocessie 

Priester Daan 1 Priester Daan 2

"Onze" Daan Huntjens heeft op 2 juni in de kathedraal van Rotterdam de priesterwijding ontvangen.
Op zondag 3 juni heeft hij in onze kerk zijn 1ste Heilige Mis opgedragen en mocht hij 's middags met de Heer voorop in de sacramentsprocessie.

Vele hebben het meegevierd het was een weekend om nooit te vergeten.

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen zowel in daden als in gebed om dit weekend vlekkeloos te laten verlopen.

De foto's kunt u HIER vinden.
Het verslag van het bisdom kunt u HIER vinden.
Aan het film materiaal wordt nog gewerkt.

Ondertussen kunt u de 2 preken zowel van pastoor Smith als van de neomist Daan Huntjens zelf al terugvinden op soundcloud / podcast en met beeld op youtube en via PREKEN in het menu.


Diakenwijding 18 November 2017
Foto's
VERSLAG vanuit het Bisdom.


5 JAAR PAUS FRANCISCUS

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt Katholiek Leven terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Bisschop Van den Hende herinnert zich nog precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.

Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. Zij vertelt hoe paus Franciscus haar insipireert: “Hij zegt: kom van je stoel en ga iets doen. Ga eropuit en verkondig het evangelie en wees de handen en voeten van Jezus.” (De opname zijn gemaakt in 'onze eigen' Lodewijkkerk.)


DE PREKEN OP DE PODCAST

podcastsWist u dat u de preken uit de H. Lodewijkkerk eenvoudig kunt terugluisteren op uw computer, smartphone of tablet? De preken worden namelijk wekelijks kosteloos aangeboden als podcast.

Een podcast is een zogenaamde ‘feed’ waarop u zich kunt abonneren. U kunt dan direct de laatste preken beluisteren en indien er een nieuwe preek beschikbaar komt, kunt u hiervan een melding krijgen. Ook is het mogelijk om preken eenvoudig te downloaden op uw smartphone zodat u ze op een later tijdstip terug kunt luisteren, bijvoorbeeld in de trein of in de auto op weg naar uw werk. De preken beluisteren op de computer is ook mogelijk.

Zoals gezegd heeft u voor het beluisteren van een podcast een (gratis) programma nodig. Op apparaten met iOS (iPhone/iPad) download u de app ‘Podcasts’ van Apple. Voor apparaten met Android kunt u de app TuneIn downloaden, op de computer (Windows/macOS) gebruikt u bijvoorbeeld iTunes. U hoeft geen account aan te maken of uw persoonlijke gegevens op te geven.

In de app zoekt u eenvoudig het kanaal ‘Preken uit de H. Lodewijk Parochie’ en drukt u op ‘abonneer’. U kunt nu direct de laatste preken beluisteren. Keer wekelijks terug naar de app om de laatste preek te downloaden.

Heeft u vragen? Stuur ons een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zodat wij u kunnen helpen.


parochie administratie

De formulieren en brief om uw gegevens in te vullen om zodoende de parochie administratie op orde te krijgen liggen nog altijd achterin de kerk.

Het is belangrijk ook voor de toekomst dat we weten wie er regelmatig in de Heilige Lodewijkkerk komt zo kunnen we ook kijken wat we kunnen aanbieden aan catechese, vorming etc. We kunnen u hierover dan ook eenvoudig informeren.

Naast het formulier is er ook een brief waarin een en ander nog verder wordt toegelicht.

De brief en het formulier kunt u HIER vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heel veel dank voor uw medewerking,