• Site 23
 • Site 17
 • Site 37
 • Site 42
 • Site 30
 • Site 31
 • Site 1
 • Site 11
 • Site 46
 • Site 13
 • Site 26
 • Site 39
 • Site 35
 • Site 49
 • Site 7
 • Site 36
 • Site 40
 • Site 43
 • Site 16
 • Site 28
 • Site 12
 • Site 32
 • Site 25
 • Site 47
 • Site 18
 • Site 48
 • Site 15
 • Site 10
 • Site 20
 • Site 38
 • Site 34
 • Site 31
 • Site 33
 • Site 29
 • Site 22
 • Site 14
 • Site 19
 • Site 24
 • Site 21

Artikel Leidsch Dagblad 14 maart.

 

In het Leidsch Dagblad van 14 maart wordt een stukje uit een preek van pastoor Smith geciteerd, alsof dat een reactie was op de nieuwe paus ipv de reactie die het was op het afscheid van onze emeritus paus Benedictus. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat hij zich vooral heeft ge-ergerd, terwijl hij juist sprak over de gave van de paus aan de Kerk. De citaten komen uit zijn preek van 17 februari. Daarnaast worden er wat essentiele zaken die hij zei niet geciteerd dus vandaar dat wij dat hier voor de volledigheid alsnog doen.

 

Aan de hand van de lezing over Jezus die de woestijn ingaat en op de proef wordt gesteld, preekt de pastoor over Jezus die de bekoringen weerstaat met Zijn deemoedige Liefde. Dat hebben we ook gezien in de week dat de paus terug treed, de confrontatie tussen de hoogmoed en de deemoed. Hij sprak over een van de charisma’s van paus Benedictus de demoed.

 

Vervolgens over het feit dat de hoogmoed de deemoed van de paus niet kon verdragen. Wat resulteerde in de beledigingen aan het adres van emeritus paus Benedictus.

 
Toen kwam het stuk waarvan het Leidsch Dagblad wat delen heeft geciteerd: “Massaal wist iedereen ineens hoe de paus het beter had kunnen doen, en massaal weet iedereen ineens hoe de toekomstige paus het beter kan doen, en dat is de hoogmoed. De hoogmoed die haar ware gezicht laat zien. En daar tegenover de deemoed van de paus. De hoogmoed heeft veel gelachen deze week, heeft veel uitgelachen, maar als je goed keek was er geen vreugde. Het was een oppervlakkig hoogmoedig gelach. Zij die geraakt waren door de deemoed van de paus, die hadden wel de vreugde. De vreugde van de dankbaarheid over dit vruchtbare pontificaat. Natuurlijk ook weemoedig dat we afscheid moeten nemen van deze man die werkelijk een vader was voor de Kerk en voor de mensheid. Maar tegelijkertijd dankbaarheid voor zijn moed en voor zijn deemoed, en die dankbaarheid die geeft ware vreugde."
 
Eliza Oudshoorn

Het laatste nieuws over de 24-uurs aanbidding en meer informatie over Eucharistische Aanbidding in Leiden en documentatie kunt u vanaf heden vinden op www.aanbiddingleiden.nl


Aanbidding Kaart

Inleiding Eucharistische aanbidding

Afgelopen 22 Juni heeft pastoor Smith een inleiding gehouden in Nijmegen over Eucharistische aanbidding.
De inleiding kunt u hier beluisteren en bekijken.

Meer info over de 24-uurs aanbidding kunt u HIER vinden.


 De 24-uurs aanbidding

Afscheid Remery Kapel-7388Al bijna 4 maanden vindt wekelijks de 24 uurs aanbidding plaats in de dagkapel van de H.Lodewijkkerk, ingang via het poortje en pleintje. Van vrijdag 14.00 tot zaterdag 14.00 uur. Dus ook ‘s nachts. Wat een zegen voor een parochie deze kapel en de bereidheid van de mensen om dit rooster vol te maken, dag en nacht.

Af en toe zegt iemand: Is dit niet overdreven…? Kennelijk iemand die de waarde van de aanbidding nog niet kent. Deze is ten diepste dat de Heer daar aanwezig is en alle ruimte krijgt om Zijn genade te schenken. We mogen dat ook al gaan merken. Gebedsverhoringen, bemoedigingen, genezingen, oplossingen voor problemen, mensen op zoek naar geloof die aankloppen… En zeker niet te vergeten dat we worden aangespoord het wezenlijke van ons geloof centraal te houden: zoeken naar Gods plan met de parochie, en niet onze plannetjes kost wat het kost willen volhouden.

Dat deze aanbidding ook tegenstand zal oproepen en fricties hier en daar ontstaan, is onvermijdelijk. De tegenstander gaat tekeer. Maar onze reactie ligt dan ook weer allereerst in het gebed!

Juist het je aanmelden voor een vast uurtje per week is een hulp voor onszelf en voor deze opzet. Dus als u nog niet bent aangemeld, denk u daar dan eens over. Komt u naar de kapel voor een moment van gebed. Het is ook een dienst van naastenliefde, van diaconie dus. En mogelijk dat u zegt: Ik biedt de Heer iedere week een uurtje aan. Natuurlijk weten we, dat we dat waarschijnlijk niet 52 weken waar kunnen maken, maar daarom roosteren we meerdere mensen op ieder uur in. Alleen als we ons niet opgeven, is de kans groot dat het maar 10, 4, 2 van de 52 weken wordt!

Door aan God dit uurtje te geven bieden we een bouwsteentje voor de parochie aan.

Info en aanmelding via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pastoor Smith

- De handreiking voor de aanbidding kunt u HIER downloaden
- De handreiking "In de zonnestralen van Gods liefde" kunt u HIER downloaden

Dank u, heilige Vader, onze Paus Benedictus XVI

Paus B-XVIHet bericht over het aftreden van onze Paus op zo’n korte termijn kwam zeer onverwacht.

De redenen die hij aangeeft zijn begrijpelijk: * De eisen aan het Pausambt in een tijdperk van snelle veranderingen. * Het snel afnemen van zijn krachten.

Het is een moedig en deemoedig besluit. Zoals past bij deze man van groot geloof.

We hebben onvoorstelbaar veel aan hem te danken. Voorheen als kundig en gelovig theoloog. Als standvastige en dialoogbekwaam hoofd van de Congregatie van Geloofsleer. En daarna bijna 8 jaar als Paus met wijze besluiten, heldere uitleg van het kerkelijk Geloof, zijn verbinden van de 2000 jaar oude heilige Traditie met de wereld van vandaag en morgen en de aansporingen altijd het Gelaat van Jezus te zoeken.

Zijn rust en sereniteit hebben telkens weer indruk op mij gemaakt. Want hij was omdat hij de waarheid verkondigde, ook ‘vogelvrij’ in de moderne media. Zonder scrupules hebben journalisten uitspraken uit hun verband gehaald en zelfs vervormd. En weinigen zijn meer in staat tot een werkelijke dialoog, waartoe hij bleef uitnodigen. Dan nog de vele problemen binnen en buiten de Kerk. Maar altijd ging er een geloofrust van hem uit.

We zijn Paus Benedictus XVI dankbaar voor zijn moed op hoge leeftijd dit ambt te aanvaarden en het nu neer te leggen. voor zijn voorbeeld van deemoed, geloof en trouw aan de Heer. voor de vele publicaties die voor de komende generaties schatten van wijsheid bevatten. voor zijn luisteren naar de Heilige Geest en het benadrukken van de Nieuwe Evangelisatie. voor zijn zorg voor een eerbiedige Godgerichte Liturgie, die het mensenhart werkelijk verkwikt. voor zijn betrokkenheid bij de mensen, zeer goed op de hoogte met wat er leeft in de wereld van nu.En zo kunnen we nog doorgaan.

Er zal deze dagen veel over hem gezegd worden. Veel negatiefs, door instanties voor wie hij als mens te groot is en voor wie hij als Paus ‘niets goeds gedaan mag hebben’. En dan weer die eindeloze ‘vereisten’ voor een ‘goede’ opvolger. We laten dat maar even voor wat het is.

Wij bidden voor onze Paus om kracht naar lichaam en ziel. Wij bidden dat wat hij gezaaid heeft vrucht mag gaan dragen, ook in de Kerk van Nederland. Wij gaan bidden voor zijn opvolger.

Gelukkig hebben we de eucharistische aanbidding, zozeer ook door Paus Benedictus XVI aangemoedigd. Bij Jezus in het Allerheiligste leggen we onze dank en gebeden neer.

Heilige Vader, onze Paus Benedictus XVI, dank u wel voor uw moed en deemoed.

Pastoor Smith 11-februari-2013

hier vind u de link naar de tekst van aankondiging

Aanbiddingsavond 11 februari 2013
Terug treden Paus Benedictus XVI

Aanbidding P BXVI 3Maandag 11 Februari kwamen in de Lodewijkkerk om 22.00 uur ongeveer 90-100 mensen, waaronder ook veel jonge mensen, bij elkaar om een uur in aanbidding te bidden voor onze paus Benedictus, zijn opvolger en de Kerk.

De organisatie was in 5 minuten geregeld, na de berichtgevingen over het terugtreden van onze paus was er meteen het verlangen bij 2 jonge katholieken om die avond in gebed bij elkaar te komen en vervolgens was 1 mailtje naar pastoor Smith voldoende om deze avond te organiseren. Het nieuws ging als het lopend vuurtje over het internet/facebook/twitter/mail/whats-app/sms met het gevolg dat de kerk volstroomde.

Er kwamen vele reacties binnen waaronder zelfs een uit Algerije waar de nederlandse pater Johan Miltenburg zei zich in zijn parochie te zullen aansluiten bij ons gebed hij zei het volgende “Wij zullen onder andere zingen en mediteren: "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen". Ook al zitten wij midden in een zandwoestijn, onze kerk is niet op los zand gebouwd.”
Wat is het toch geweldig om bij de wereldkerk te behoren!

Pastoor Smith opende de avond met het voorlezen van de verklaring van de paus en vervolgens nodigde hij ons uit om tijdens een geleide aanbidding te bidden voor

 1. Onze paus uit dankbaarheid voor alles wat hij heeft gedaan voor de Kerk, uit dankbaarheid voor zijn pontificaat, en dat dat wat hij heeft gezaaid tot vruchtbaarheid mag komen.
 2. De intenties van onze paus, en voor zijn toekomst en dat hij nu in rust mag toeleven naar het moment dat hij de Opperherder Jezus mag zien van aangezicht tot aangezicht.
 3. Voor hen die de paus beledigen deze dagen, en vooral daar waar er tegen God wordt ingegaan, mede doordat het paus-ambt wordt beschimpt.
 4. Een goede opvolger dat de Heilige Geest de kardinalen mag leiden tot de keuze de Jezus al in Zijn Hart draagt en voor de kandidaat dat zijn hart bereidt mag zijn om deze zware taak in liefde en gehoorzaamheid te aanvaarden.

Na iedere intentie volgde een lange tijd van stille aanbidding die steeds werd afgesloten door een gebed, een lied en een gezamenlijk Onze Vader en Wees gegroet.

Pastoor Smith riep ook op om dat te blijven doen zeker deze komende tijd, we zullen allemaal in onze omgeving steeds worden aangesproken over onze paus. Het is belangrijk om steeds in liefde de waarheid te blijven verkondigen, en als mensen negatieve dingen zeggen (onwetend of bewust) over de paus dat we dan voor deze mensen bidden dat God ze mag zegenen en dat ze Christus mogen leren kennen.

Vervolgens kondigde pastoor Smith aan dat als het conclaaf gaan beginnen er zeker weer een avond van aanbidding zal zijn om hiervoor te bidden en daarnaast zal er ook tijdens de 24-uurs aanbidding steeds voor deze intenties worden gebeden.

Als persoonlijke noot zou ik nog willen toevoegen dat het na een dag en avond vol speculaties, beledigingen en onwaarheden in de pers mooi was om samen te zijn rond Christus en te bidden en te danken voor deze paus.

Toen ik na afloop naar huis fietste betrapte ik me op de gedachte dat het toch vreselijk mooi zou zijn als de paus zou weten dat er deze avond in Leiden met zo’n grote groep voor hem is gebeden.

Eliza Oudshoorn

 Aanbidding P BXVI 1

Aanbidding P BXVI 2

Aanbidding P BXVI 4

Aanbidding P BXVI 5

Aanbidding P BXVI 6

Aanbidding P BXVI 7

Aanbidding P BXVI 8

Aanbidding P BXVI 10

 

 

Afscheid Paus B XVI 28 feb 7DANK U, HEILIGE VADER ONZE PAUS BENEDICTUS XVI
(reactie pastoor Smith)
Het bericht over het aftreden van onze Paus op zo’n korte termijn kwam zeer onverwacht.
De redenen die hij aangeeft zijn begrijpelijk:
* De eisen aan het Pausambt in een tijdperk van snelle veranderingen.
* Het snel afnemen van zijn krachten.
Het is een moedig en deemoedig besluit.
Zoals past bij deze man van groot geloof.
We hebben onvoorstelbaar veel aan hem te danken............. LEES VERDER


LAATSTE BERICHTEN VAN PAUS BENEDICTUS XVI
Afscheid Paus B XVI 28 feb 18TWITTER: "Thank you for your love and support. May you always experience the joy that comes from putting Christ at the centre of your lives."
"'Dank u voor uw liefde en steun. Moge u altijd de vreugde ervaren die ontstaat door Christus in het middelpunt van uw leven te plaatsen"

Hier vind u ook de link naar wat foto's van het vertrek en hieronder een filmpje

Hier vind u de link naar de laatste groet die de paus nog gaf in Castel Gandolfo.

Priester Antoine Bodar gebruikte op 28 feb op tv 2 quotes om de paus te omschrijven.... de eerste van de paus zelf bij de start van zijn pontificaat:
"Ik ben een nederige dienaar in de wijngaard des Heren"
de tweede van een spandoek op het plein:
"Uw nederigheid heeft u nog groter gemaakt"

AANKONDIGING
Hier vind u de link naar de tekst van de paus met de aankondiging van zijn terug treden

Afscheid Paus B XVI 28 feb 1Donderdag 28 Februari 
Heilige Mis voor paus Benedictus XVI en start gebedsactie voor het Conclaaf

De Heilige Mis van 19.00 uur zal speciaal worden opgedragen voor onze Paus Benedictus XVI. We bidden uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de Heer en de Kerk en vragen dat wat hij gezaaid heeft vrucht mag blijven dragen. Op die avond starten we ook een gebedsactie voor het Conclaaf en de Pauskeuze: we vragen iedereen dagelijks een tientje van de Rozenkrans hiervoor te bidden. In de dagelijkse Missen zullen we dat ook aan het eind van de viering steeds doen. Het is mooi om op deze dag en de komende weken verbonden te zijn met de de Wereldkerk.
 

Aanbidding P BXVI 6Ma 11 feb: Aanbidding om te bidden voor onze paus Benedictus XVI
Verslag met foto's kunt u hier vinden We hebben gebeden voor de Paus Benedictus uit dankbaarheid We hebben gebeden voor zijn opvolger We hebben gebeden voor de Kerk Dit alles samen met onze vorige Paus Johannes Paulus II

 

Bekenden in de pers
Kapelaan Remery in het Leidsch Dagblad
Marianne Heijkoop in het Algemeen Dagblad
Mark Stuurman in debat op 2

Petra Tax-Lexmond op de radio vanaf ongeveer min 24 t/m 35

Reactie nederlandse bisschoppen
Alle nederlandse bisschoppen
Reactie mgr. Hendriks

Vertrek uit het Vaticaan en aankomst Castel Gandolfo
{youtube}nC7I_Me4Je4{/youtube}

Zegen laatste audientie woensdag 
{youtube}bTvNMk4mIfo{/youtube}

Angelus van zondag 17 Feb 2013
{youtube}dvWLivm0mAs{/youtube}

Reactie van kardinaal Arinze
{youtube}06UP2qHCxWg{/youtube}

Paus krijgt staande ovatie

Uitverkiezing Paus Benedictus XVI
{youtube}UoOSpH8n2kE{/youtube}