• Site 26
 • Site 30
 • Site 15
 • Site 43
 • Site 35
 • Site 28
 • Site 25
 • Site 42
 • Site 29
 • Site 20
 • Site 11
 • Site 48
 • Site 12
 • Site 10
 • Site 46
 • Site 13
 • Site 31
 • Site 39
 • Site 31
 • Site 7
 • Site 24
 • Site 21
 • Site 33
 • Site 49
 • Site 14
 • Site 37
 • Site 40
 • Site 16
 • Site 34
 • Site 47
 • Site 19
 • Site 22
 • Site 36
 • Site 38
 • Site 18
 • Site 1
 • Site 17
 • Site 23
 • Site 32

VERBOUWING NR 17 VOOR HET BABYHUIS

Zoals u weet staat het pand naast onze Heilige Lodewijkkerk, nummer 17 al een paar jaar leeg. Er zijn in deze jaren vele ideeën geweest voor een nieuwe invulling maar helaas ging dat om verschillende redenen steeds niet door. Gelukkig gaat daar verandering in komen! 

Dit jaar gaan we starten met de verbouwing van het pand zodat zich hier een 'Babyhuis' kan gaan vestigen. Een prachtig initiatief om er voor te zorgen dat moeder en kinderen die een lastige start hebben toch bijelkaar kunnen blijven.

Recent is er ook aandacht geweest in de landelijke media: 
Algemeen Dagblad - Babyhuis krijgt 'zusje' in Leiden
Algemeen Dagblad - Maxima bezoekt Babyhuis deel 1
Algemeen Dagblad - Maxima bezoekt Babyhuis deel 2

Voor de verbouwing is veel geld nodig omdat wij een 'kant en klaar' pand willen verhuren aan de stichting. Er is al gestart met fondswerving maar we zullen dit jaar ook diverse fondswervings acties houden.

Na de verbouwing zal het babyhuis de bovenste verdiepingen gaan gebruiken en de benedenzaal wordt een multi-functionele parochiezaal voor diverse bijeenkomsten waaronder natuurlijk CATECHESE.

Hieronder een kort filmpje om u een indruk te geven van de huidige staat van het pand.

Mocht u een donatie willen overmaken dan kan dat op:
Rabobank: NL79 RABO 0328 0909 48 
tnv: HHPP Lodewijk Leiden 
met vermelding: Verbouwing nr.17